Analizy Strategiczne Florian 20502024-05-06T11:11:10+02:00

Poniżej znajdują się cztery tomy analiz strategicznych. Dokumenty pokazują obraz współczesnej OSP i ratownictwa szeroko rozumianego. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z nimi.

Florian 2050 jest strategią na następne pokolenie. Jej trzy zasadnicze cele to:
1. Czas reakcji 5 minut,
2. Wszystkie jednostki OSP w systemie,
3. System ochotniczy, samorządowy, państwowy.

Pobierz

Drugi tom prac eksperckich nad Strategią Florian 2050 pokazuje nam bogactwo przemyśleń pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia to filary powszechnego bezpieczeństwa – pisze we wstępie do publikacji prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak zapraszając jednocześnie do lektury.

Pobierz

W pięciu częściach podejmujemy tematy naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochotników w samorządnym społeczeństwie. Autorzy dowodzą, że 16 000 OSP zrzeszonych w Związku OSP RP to najlepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa dzisiaj i w perspektywie jeszcze wielu lat. Nasi strażacy z jednej strony ratują życie w chwilach zagrożeń, ale są także depozytariuszem wartości, łączą lokalne środowiska, rozwijają kulturę.

Pobierz

W omawianym tomie podejmujemy tematy naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochotników w samorządnym społeczeństwie.

Pobierz

Prezentujemy – jak pisze we wstępie Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownictwa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą.

Pobierz

Pobierz

Ukazał się szósty tom Analiz strategicznych Florian 2050

"Nasza misja jest jasna: zapewnić bezpieczeństwo, efektywnie zarządzać w sytuacjach kryzysowych, a także wychować społeczeństwo świadome ryzyka i gotowe do działania. To przesłanie od ponad 100 lat towarzyszy ruchowi strażackiemu. Strategia Florian 2050 przyjęta na XV Zjeździe Krajowym Związku OSP RP uwypukla współczesny wymiar tej misji" – pisze we wstępie do tomu szóstego Analiz prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak.

Plener Malarski

Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej budzą nie tylko zainteresowanie historyków

100 lat rozwoju polskiej wsi

W dniach 10-11 października 2019 r. w Warszawie odbyła

Przejdź do góry