Prezentujemy – jak pisze we wstępie Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP – obraz strażackiej służby czasu wielkich wyzwań naszej cywilizacji. Ratownictwa i pomocy humanitarnej okresu pandemii i wojny tuż za granicą.

Pandemia oraz wojna na Ukrainie pokazują, jak nieprzewidywalne są obecne czasy. Dlatego strategia Związku musi być adekwatna do tej tak nieobliczalnej rzeczywistości. Musi to być strategia skutecznej, szybkiej pomocy wszystkim i wszędzie. W publikacji na przykładzie pomocy Związku OSP RP dla strażaków i milionów uchodźców z Ukrainy zarysowana jest historia i dzień dzisiejszy strażackiej działalności międzynarodowej. Wieloletnia polsko-ukraińska strażacka współpraca umożliwia dzisiaj solidarną i jakże efektywną pomoc Związku walczącej Ukrainie i jej bohaterskim strażakom. Razem pomagamy Ukrainie. Miniony czas dowodzi, że podstawą naszego bezpieczeństwa jest zorganizowane społeczeństwo, w którym strażacy ochotnicy odgrywają doniosłą rolę. Ponadto ważny jest coraz bardziej nasz udział w systemach europejskiego i globalnego bezpieczeństwa. Istotnym polem doświadczeń są wysiłki podejmowane na rzecz ochrony ludności w ramach Unii Europejskiej.

Wiodącą odpowiedzią Związku na wyzwania czasu jest budowa systemu Pierwszego Ratownika oraz troska o wspieranie wszystkich istniejących 16 tysięcy jednostek OSP i rozwijanie nowych wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość i potrzeba. Filarem jego aktywności na najbliższe lata będzie idea pierwszej pomocy, której należy udzielić potrzebującemu natychmiast. Idea first respondera przedstawiona była w tomach 3 i 4. W tomie 5 prezentowana jest już jako wprowadzana w życie naszego Związku, w działaniu. Jej znaczenie bierze się z jej skuteczności, prostoty, powszechności i profesjonalizmu. Przedstawiona jest także sama koncepcja programu wdrożenia funkcji Pierwszy Ratownik w strukturach OSP oraz programu szkoleń Akademia Pierwszego Ratownika.

Związek obchodzi stulecie powstania. W Analizach pokazana jest w zarysie historia strażackiej wspólnoty oraz przebieg uroczystości i zdarzenia upamiętniające ten jubileusz. W publikacji zarysowana jest także historia powstania w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku nowoczesnego, oryginalnego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzonego przez wybitnych strażaków z generałem Feliksem Delą na czele. Łamy wydawnictwa udostępnione zostały również na wspomnienia nestora ruchu strażackiego, pułkownika Stanisława Mikulaka. Przedstawienie jego długoletniej aktywności zawodowej i społecznej ma dzisiaj szczególnie doniosłe znaczenie. Trzeba bowiem dbać o rozwój strażackiej służby, o jej etos, solidarność – tak jak to czynił w swoim życiu autor wspomnień. Warto, aby jego wspomnienia przeczytali wszyscy, którzy służą Bogu na chwałę, ludziom na pożytek z myślą o przyszłości naszego bezpieczeństwa i rozwoju ruchu strażackiego – jak podkreśla we wprowadzeniu do Analiz redaktor naczelny dr Marian Zalewski.

Zapraszamy do pobrania elektronicznej wersji Analiz strategicznych. Życzymy przyjemnej lektury.

Pobierz