25 czerwca br. w trakcie posiedzenia Zarządu Głównego Związku OSP RP  zaprezentowano drugi tom Analiz Strategicznych Florian 2050.  Powstał on w ramach prac Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP.  Zespół pracuje w składzie: dr Marian Zalewski przewodniczący, gen. brygadier wiceprezes ZG ZOSP RP Wiesław Leśniakiewicz, Krzysztof Szelągowski oraz Edward Szlichta członkowie.

Drugi tom prac eksperckich nad Strategią Florian 2050 pokazuje nam bogactwo przemyśleń pozwalających na optymizm pod warunkiem systematycznego racjonalnego działania. Gromadzenie doświadczeń, analizowanie wcześniejszych wypadków i katastrof, wprowadzanie udoskonaleń i ciągła poprawa gotowości, szkolenie, poprawa wyposażenia to filary powszechnego bezpieczeństwa – pisze we wstępie do publikacji prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak zapraszając jednocześnie do lektury.

W Analizach wypowiada się kilkudziesięciu wybitnych specjalistów oraz działaczy Związku. Z jednej strony przedstawiciele świata nauki prezentują różne aspekty rzeczywistości z rekomendacjami na przyszłość, z drugiej liderzy Związku na konkretnych przykładach akcentują priorytety dla naszej organizacji. Od aktualnej problematyki walki z zagrożeniem zdrowotnym poprzez różne dziedziny zarządzania  w obszarze bezpieczeństwa na drogach, związanych z wodą, profilaktyką i prewencją po rolę OSP w budowie wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego, wagę samorządności w życiu każdej organizacji oraz potrzebę umacniania młodzieżowych drużyn pożarniczych.  Akcentowane są także ważne obszary  dla naszego bezpieczeństwa w skali europejskiej. Istotna część Analiz poświęcona jest niezwykle zasłużonym w naszym ruchu kronikarzom propagującym i chroniącym od niepamięci piękną strażacką historię.

Publikacja wydana została przez ZG ZOSP RP we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Redaktorem naczelnym jest dr Marian Zalewski. Treść książki jest zawieszona na stronie internetowej Związku OSP RP: www:zosprp.pl

Zapraszamy do lektury

MAZ