WITAJ NA STRONIE PNWM

Złóż wniosek i działaj międzynarodowo

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest wspólną, niezależną, ponadpaństwową i ponadpartyjną organizacją. Powstała na mocy „Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży” z 17 czerwca 1991 roku ze wspólnej inicjatywy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Organem nadzorczym PNWM jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży. Na czele Rady stoi dwóch równoprawnych przewodniczących, którymi są ministrowie odpowiedzialni za sprawy młodzieży w polskim i niemieckim rządzie. PNWM dysponuje wspólnym funduszem, na który składają się oba rządy.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny

Monika Karłowicz

dyżur telefoniczny: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 16.00-19.00

  • ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa

  • 601 917 819

  • monika.karlowicz@zg.zosprp.pl