Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej budzą nie tylko zainteresowanie historyków ale także artystów. W Przewięzi koło Augustowa w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Agrawit”, w dniach 21-26.09.2020 roku odbył się plener malarski „Ochotnicza Straż Pożarna w obrazach”. Głównym organizatorem pleneru było Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, które włączyło się w ten sposób w obchody 100 rocznicy Głównego Związku Straży Pożarnych RP powstałego 8-9 września 1921 roku w Warszawie.

Plener wspierany jest przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP i Muzeum Niepodległości. Artyści członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, którzy uczestniczyli w plenerze malarskim otrzymali dwa tomy Analiz Strategicznych Florian 2050. Malarze swoimi obrazami zamierzają uczestniczyć w obchodach doniosłej rocznicy i twórczo wpisać się w prace nad strategią Związku OSP RP Florian 2050.