Z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia powstania Zakładu Historii Ruchu Ludowego.

Zebrani wspominając historię dyskutowali także o przyszłości, w tym o strategii Związku OSP RP.

Zakład powstał w styczniu 1960 r.  Wśród jego dyrektorów był między innymi pierwszy przewodniczący Komisji Historycznej ZG ZOSP RP prof. Józef Ryszard Szaflik. Pracownicy Zakładu i jego kadra naukowa  blisko współpracowali i dotąd współpracują z naszym Związkiem. Współautorami Albumu ,, W jedności siła” byli między innymi Janusz Gmitruk, Anna Przybylska, Zenon Kaczyński.

Przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski odczytał list Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka kierowany na ręce dyr. Janusza Gmitruka,  w którym wyraził podziękowanie dla Zakładu i jego pracowników za prowadzenie i inspirowanie badań naukowych nad przeszłością szeroko rozumianego ruchu ludowego, młodzieży wiejskiej, historii wsi oraz wzbogacanie tożsamości historycznej. Marian Zalewski zaprosił wszystkich zebranych do współpracy przy tworzeniu strategii Związku Florian 2050. Wręczył także marszałkowi Adamowi Struzikowi pierwszy tom Analiz Strategicznych. Dotychczasowe analizy jednoznacznie pokazują, że samorząd jest najbliżej strażaków ochotników i ta bliska współpraca jest podstawą umacniania naszego bezpieczeństwa. Związek przygotowując projekt strategii Związku pracuje w istocie nad strategią służącą naszemu bezpieczeństwu z istotną rolą strażaków ochotników od ponad stu lat służącymi godnie Bogu na chwałę ludziom na pożytek.

Tekst: MAZ

Zdjęcia: Robert Matejuk- redaktor naczelny Zielonego Sztandaru oraz MAZ