Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza ponad 16 tysięcy OSP, w których działa blisko 700 tysięcy członków. Nasza organizacja wspiera strażaków ochotników i ich stowarzyszenia poprzez bardzo rozwiniętą i wielokierunkową działalność.

Dbamy o umiejętności i sprawność ratowników poprzez organizację szkoleń i warsztatów oraz zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieżowych, kobiecych i męskich drużyn OSP, mistrzostw Polski w ratownictwie wodnym i powodziowym oraz imprez związanych z różnymi dziedzinami sportu będących sprawdzianem kwalifikacji i kondycji fizycznej strażaków ochotników. Pomagamy w wyposażaniu ratowników w ochronę osobistą i sprzęt przeciwpożarowy.

Prowadzimy szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży, które poprzez zabawę, zawody sportowe, zloty, rajdy i wspólne wyjazdy poznają zasady bezpieczeństwa i współpracy w grupie, odkrywając tajniki strażackiej służby. Wspieramy rozwój talentów i zainteresowań.

Związek OSP RP jest organizatorem konkursów i turniejów propagujących ochronę przeciwpożarową, a także prezentujących i promujących działania ochotniczych straży pożarnych na rzecz edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, integracji oraz wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Propagujemy ekologię i ochronę środowiska.

Przeprowadzamy ogólnopolskie i regionalne imprezy prezentujące dorobek amatorskiego ruchu artystycznego skupionego wokół OSP: festiwale orkiestr, spotkania zespołów artystycznych oraz okolicznościowe koncerty.

Analizujemy akty prawne, prowadzimy działalność wydawniczą, przygotowujemy strategie, regulaminy i rekomendacje dla ochotniczych straży pożarnych, służymy im pomocą merytoryczną i organizacyjną. Realizujemy projekty wspierające inicjatywy podejmowane przez członków naszej organizacji, pozyskując dla nich partnerów i finansowanie. Jesteśmy otwarci na wspólne działania.

Współpracujemy z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi ochotnicze straże, reprezentującymi ochronę przeciwpożarową w swoich krajach oraz z Międzynarodowym Komitetem Technicznym Prewencji i Zwalczania Pożarów (CTIF).

Związek OSP RP jest także organizatorem licznych konkursów, wystaw, konferencji i sympozjów poświęconych historii ruchu strażackiego oraz najważniejszym wydarzeniom i rocznicom w dziejach kraju i naszej organizacji.

W 2021 roku przypadła 100. rocznica powstania ogólnopolskiej organizacji strażackiej pod nazwą Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego tradycje i działalność kontynuuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Inauguracja obchodów centralnych odbyła się 4 września 2021 roku w Warszawie. Okolicznościowe uroczystości organizowane są również przez oddziały Związku. Obchody jubileuszu zaplanowane zostały na lata 2021-2022 z uroczystym podsumowaniem podczas XV Zjazdu Krajowego Związku.