Pod przewodnictwem wiceprezesa ZG ZOSP RP Janusza Koniecznego 19 listopada 2019 r. w warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjnej. W trakcie posiedzenia przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski poinformował o pracach podejmowanych przez Zespół w związku z przygotowywaniem strategii Florian 2050. W zebraniu wziął udział prezes ZG ZOSP RP dh Waldemar Pawlak.

Od lewej Krzysztof Szelągowski, Ryszard Dąbrowa, Joanna Jarosińska, Jan Ryś, Waldemar Pawlak, Janusz Konieczny, Franciszek Augustyn, Edward Szlichta, Hanna Polak.