28 września br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 oraz ślubowanie strażaków PSP w służbie kandydackiej. Wcześniej w Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyła się msza święta w intencji strażaków w służbie kandydackiej, kadry i studentów uczelni. Szkoła Główna Służby Pożarniczej to publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa cywilnego. Powstała w 1982 w miejsce rozwiązanej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Uczelnią kieruje Rektor – Komendant SGSP nadbryg. prof. dr hab. inż. Paweł Kępka. Związek OSP RP tradycyjnie współpracuje z uczelnią obchodzącą w bieżącym roku 80 lat pierwszego kursu oficerskiego w murach uczelni. W inauguracji uczestniczył przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski.