Loading...
Strona główna2023-03-24T15:12:38+01:00

Działamy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych!

Wspieramy OSP w rozwoju i stwarzamy możliwości skutecznego działania, przekazując sprzęt, organizując szkolenia, dbamy o tradycję i kulturę, organizujemy zawody, walczymy na najwyższych szczeblach o dobre warunki dla strażaków ochotników. Na stronie znajdziesz wiele artykułów, regulaminów, poradników, wskazówek, które ułatwią codzienną pracę na rzecz OSP.

Zobacz wszystkie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy do wiadomości, że odszedł od nas na wieczną służbę

Ś.P.
Druh Ireneusz Skubis

Członek Zarządu Głównego ZOSP RP w latach 2007-2017
wieloletni członek Komisji Kultury ZG ZOSP RP

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich Zmarłego
w imieniu władz Związku składa

Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

Cześć Jego pamięci!

Archiwum

Waldemar Pawlak, prezes ZG ZOSP RP

Analizy strategiczne Florian 2050

Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku powstawała strategia Feniks 2020, wydawała się marzycielską wizją. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy więcej.
Zapraszam wszystkich do dyskusji, do włączenia się w wielką rozmowę o przyszłości Rycerzy Floriana na następne 30 lat – na następne pokolenie.

Dowiedz się o nas więcej!
Przejdź do góry