W dniu 14 stycznia 2020 r, w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ZG ZOSP RP ds. działalności ratowniczej. Komisja między innymi współdziała w opracowywaniu rozwiązań i doradztwo w sprawach techniki pożarniczej oraz szkoleń ratowniczych dla OSP.

Przewodniczący Komisji, wiceprezes ZG ZOSP RP gen. brygadier w st. spoczynku Wiesław Leśniakiewicz poinformował o prowadzonych w Związku pracach nad strategią „Florian 2050”. Z uznaniem odniósł się do działań zakończonych wydaniem pierwszego tomu Analiz Strategicznych Florian 2050 – publikacji książkowej prezentującej zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz stan i działalność Związku. Zarysowana diagnoza oraz rekomendacje na przyszłość będą także tematem kolejnego tomu Analiz. Wydany on zostanie w pierwszej połowie tego roku. Uczestniczący w posiedzeniu członek Zespołu ds. Strategii druh Krzysztof Szelągowski przedstawił częściowe wyniki dotychczasowych prac oraz opracowany przez Zespół plan dalszej pracy. W sposób szczególny omówiono rysujące się tendencje w sferze organizacyjnej na podstawie zaprezentowanych w publikacji danych statystycznych. Przewodniczący Komisji, będący także członkiem Zespołu zachęcił pozostałych członków Komisji do aktywnego włączenia się w opracowywanie elementów projektu Strategii Florian 2050 oraz przygotowanie materiałów ustalając problematykę do jakiej mogą się odnieść z możliwością ich opublikowania w następnej publikacji.