12 grudnia 2019 r. w Sali Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polowego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Uczestnicy otrzymali egzemplarz książki Analizy Strategiczne Florian 2050 Tom 1. Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak poinformował o pracach Zespołu ds. Strategii Związku Florian 2050. Efektem prac jest właśnie tom pierwszy Analiz Strategicznych Florian 2050. Prezes zachęcił do lektury książki wskazując na szerokie spektrum merytoryczne jej zawartości. Wypowiadają się w niej znakomici eksperci oraz liderzy naszego Związku. W obszernych opracowaniach przedstawiono różne aspekty szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz dnia dzisiejszego i historii naszego strażackiego ruchu. Takie zagadnienia jak zagospodarowanie przestrzenne, klimat, przemiany demograficzne, zmiany technologiczne miały i mają realny wpływ na tworzenie i rozwój ochotniczych straży pożarnych. To doświadczenie jest istotne gdy myślimy o naszym rozwoju w bliższej i dalszej przyszłości.

Prezes Waldemar Pawlak zwrócił się do zebranych o aktywne włączenie się we wspieranie działań na rzecz powstania strategii Florian 2050 szczególnie poprzez swoje wypowiedzi i propozycje. W trakcie spotkania opłatkowego opracowanie Analizy Strategiczne Florian 2050 zostało wręczone marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu.

MAZ