5 października 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej. Zebranych powitał i uczelnię przedstawił J.M. Rektor prof. Zdzisław Gajewski. Najważniejszym momentem dla uczestników zwłaszcza nowych studentów była immatrykulacja. Przyjęto ślubowanie studentów oraz wręczono legitymacje studentom pierwszego roku. Wykład inauguracyjny na temat ,, Dylematy ochrony klimatu” wygłosił prof. WPSW dr Janusz Radziejowski. Z okazji inauguracji do Wszechnicy Polskiej wpłynęły listy okolicznościowe od ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz od marszałka województwa mazowieckiego. Uczelnia powstała w 2001 roku. Kształci między innymi na kierunkach finanse i rachunkowość, pedagogika, filologie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne. Związek OSP RP w 2017 r. podpisał z Wszechnicą umowę o wzajemnej współpracy. O jej najbliższych formach – zwłaszcza w związku z pracami Związku nad strategią Florian 2050 – rozmawiał z władzami Wszechnicy dr Marian Zalewski – przewodniczący Zespołu ds. Strategii.