Władze Związku

1. Waldemar PAWLAK Prezes Zarządu Głównego
2. Eugeniusz GRZESZCZAK Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Wiesław LEŚNIAKIEWICZ Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Adam NOWAK Wiceprezes Zarządu Głównego
5. Edward SIARKA Wiceprezes Zarządu Głównego
6. Teresa TISZBIEREK Wiceprezes Zarządu Głównego
7. Franciszek AUGUSTYN
8. Zdzisław BANAŚ
9. Marek BUZA
10. Zdzisław CZAKIS
11. Bartosz DĄBROWSKI
12. Edward FEDKO
13. Zbigniew GOŁĄBEK
14. Jarosław HERBOWSKI
15. Tadeusz KARCZ
16. Henryk KIEPURA
17. Marek KOWALSKI
18. Andrzej OCHLAK
19. Jan PAC
20. Mirosław PAWLAK
21. Tomasz STANOWSKI

1. Ryszard DĄBROWA woj. dolnośląskie
2. Tomasz STANOWSKI woj. dolnośląskie
3. Janusz GERKE woj. kujawsko-pomorskie
4. Jarosław HERBOWSKI woj. kujawsko-pomorskie
5. Zbigniew SOSNOWSKI woj. kujawsko-pomorskie
6. Sławomir BARTNIK woj. lubelskie
7. Bartosz DĄBROWSKI woj. lubelskie
8. Witold KOWALIK woj. lubelskie
9. Czesław PIKACZ woj. lubelskie
10. Janusz SZPAK woj. lubelskie
11. Zbigniew ZADURA woj. lubelskie
12. Edward FEDKO woj. lubuskie
13. Sławomir EMANUEL woj. łódzkie
14. Tadeusz KARCZ woj. łódzkie
15. Adam NOWAK woj. łódzkie
16. Wojciech POKORA woj. łódzkie
17. Artur STERNA woj. łódzkie
18. Adam DOMAGAŁA woj. małopolskie
19. Krzysztof KOSIBA woj. małopolskie
20. Kazimierz SADY woj. małopolskie
21. Edward SIARKA woj. małopolskie
22. Łukasz SMÓŁKA woj. małopolskie
23. Zbigniew GOŁĄBEK woj. mazowieckie
24. Wiesław LEŚNIAKIEWICZ woj. mazowieckie
25. Waldemar PAWLAK woj. mazowieckie
26. Adam STRUZIK woj. mazowieckie
27. Antoni Jan TARCZYŃSKI woj. mazowieckie
28. Andrzej WASILEWSKI woj. mazowieckie
29. Artur GALLUS woj. opolskie
30. Teresa TISZBIEREK woj. opolskie
31. Franciszek AUGUSTYN woj. podkarpackie
32. Witold KAZIENKO woj. podkarpackie
33. Jan PAC woj. podkarpackie
34. Stanisław Wiktor ŚWIĘCH woj. podkarpackie
35. Zdzisław CZAKIS woj. podlaskie
36. Jan GRADKOWSKI woj. podlaskie
37. Marek BUZA woj. pomorskie
38. Wojciech MEGIER woj. pomorskie
39. Rafał GLAJCAR woj. śląskie
40. Henryk KIEPURA woj. śląskie
41. Jan OZGA woj. śląskie
42. Krzysztof GAJEWSKI woj. świętokrzyskie
43. Bolesław GRADZIŃSKI woj. świętokrzyskie
44. Mirosław PAWLAK woj. świętokrzyskie
45. Grzegorz MATCZYŃSKI woj. warmińsko-mazurskie
46. Andrzej OCHLAK woj. warmińsko-mazurskie
47. Krzysztof FOJT woj. wielkopolskie
48. Eugeniusz GRZESZCZAK woj. wielkopolskie
49. Ryszard KUBIAK woj. wielkopolskie
50. Piotr OPAS woj. wielkopolskie
51. Zbigniew SERBIAK woj. wielkopolskie
52. Henryk ŻOK woj. wielkopolskie
53. Marek KOWALSKI woj. zachodniopomorskie
54. Szymon WALIGÓRA woj. zachodniopomorskie
55. Anatol ADAMSKI Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
56. Zdzisław BANAŚ Związek Miast Polskich
57. Mieczysław Kazimierz BASZKO Krajowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
58. Lech JANIAK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
59. Stanisław JASTRZĘBSKI Związek Gmin Wiejskich
60. Zenon MAŁKOWSKI Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu
61. Bartłomiej ROBAK Stowarzyszenie Klon/Jawor
62. Karol WILER Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
63. Sylwester WITCZAK Fundacja Szkoła Liderów
64. Magdalena ŻENTAŁA Związek Młodzieży Wiejskiej

Anna Wesołowska – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP
Sławomir Borowski – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarczych

1. Marian MIKOŁAJCZYK woj. kujawsko-pomorskie przewodniczący
2. Lucjan KĘDZIA woj. opolskie wiceprzewodniczący
3. Mieczysław SKRĘT woj. śląskie wiceprzewodniczący
4. Tadeusz TOMASZEWSKI woj. wielkopolskie wiceprzewodniczący
5. Jan DUDEK woj. łódzkie sekretarz
6. Zenon BIAŁOBRZESKI woj. podlaskie
7. Andrzej BRACHMAŃSKI woj. lubuskie
8. Wiesław KOŁODZIEJSKI woj. mazowieckie
9. Leszek KRÓL woj. podkarpackie
10. Julian LEMIECH woj. warmińsko-mazurskie
11. Edward MOCARSKI woj. zachodniopomorskie
12. Jerzy OBSTARCZYK woj. małopolskie
13. Marcin PARKA woj. świętokrzyskie
14. Grzegorz PLADZYK woj. pomorskie
15. Mirosław PRUS woj. dolnośląskie
16. Wiesław RÓŻYŃSKI woj. lubelskie

1. Marek Adam KOMOROWSKI woj. podlaskie przewodniczący
2. Władysław KOLIŃSKI woj. wielkopolskie wiceprzewodniczący
3. Mieczysław ŁUCZAK woj. łódzkie wiceprzewodniczący
4. Robert PAWŁOWSKI woj. kujawsko-pomorskie wiceprzewodniczący
5. Wojciech WICHERSKI woj. mazowieckie wiceprzewodniczący
6. Władysław TABASZ woj. podkarpackie sekretarz
7. Waldemar DOMŻALSKI woj. warmińsko-mazurskie
8. Tomasz GOLASZ woj. opolskie
9. Wiesław KORNACKI woj. pomorskie
10. Krzysztof MALIK woj. małopolskie
11. Eugeniusz NYKIEL woj. zachodniopomorskie
12. Lucjan PIETRZCZYK woj. świętokrzyskie
13. Krzysztof SMELA woj. śląskie
14. Dariusz WOŹNIAK woj. lubuskie
15. Stanisław WÓJCICKI woj. lubelskie
16. Mieczysław ŻENTEL woj. dolnośląskie

Komisje problemowe Zarządu Głównego ZOSP RP

Zespoły zadaniowe

Wiesław LEŚNIAKIEWICZ przewodniczący
Ryszard DĄBROWA wiceprzewodniczący
Marcin FLEISCHER wiceprzewodniczący
Jacek BOROWSKI
Adam DOMAGAŁA
Krzysztof FOJT
Krzysztof GAJEWSKI
Józef GALICA
Artur GALLUS
Jan GRADKOWSKI
Jarosław HERBOWSKI
Robert KLONOWSKI
Ireneusz KRÓLIK
Dariusz MARCZYŃSKI
Grzegorz MATCZYŃSKI
Wojciech MEGIER
Adam STRUZIK
Stanisław ŚWIĘCH
Karol WILER
Ireneusz ŻAK

Teresa TISZBIEREK przewodnicząca
Weronika SZULC-KOWOL wiceprzewodnicząca
Magdalena ŻENTAŁA wiceprzewodnicząca
Marek DUDA wiceprzewodniczący
Andrzej PILUCH wiceprzewodniczący
Tomasz MĘCIK-KRONENBERG sekretarz
Tomasz BARAŃSKI
Bartosz DĄBROWSKI
Tomasz GOLASZ
Andrzej GWIAZDONIK
Martin HALASZ
Stanisław JASTRZĘBSKI
Ryszard KUBIAK
Paweł KUNA
Dagmara KUPRIANIUK
Sebastian KWOCZAŁA
Andrzej MAŁYSZKA
Rafał MESJASZ
Andrzej OCHLAK
Jan PAC
Michaela POŚPIECH
Zbigniew SERBIAK
Katarzyna SKIBA
Tomasz STANOWSKI
Leszek SZMYT
Sylwester WITCZAK
Agnieszka ŻUREK
Ernest KRAUZE

Eugeniusz GRZESZCZAK przewodniczący
Kazimierz SADY wiceprzewodniczący
Zbigniew SOSNOWSKI wiceprzewodniczący
Stanisław BRZÓZKA sekretarz
Franciszek AUGUSTYN
Zdzisław BANAŚ
Sławomir BARTNIK
Krzysztof CIBOROWSKI
Ryszard DĄBROWA
Adam DOMAGAŁA
Krzysztof GAJEWSKI
Piotr GOŁDYN
Bolesław GRADZIŃSKI
Krzysztof KOSIBA
Ryszard KUBIAK
Krzysztof LATOCHA
Krzysztof MIAZGA
Piotr OPAS
Bartłomiej ROBAK
Zbigniew SERBIAK
Henryk ŻOK

Edward SIARKA przewodniczący
Mirosława BEDNARZAK-LIBERA
Leonarda BOGDAN
Marek BUZA
Marian CHMIELEWSKI
Rafał DMOWSKI
Adam Czesław DOBROŃSKI
Janusz GMITRUK
Piotr GOŁDYN
Grażyna GREGORCZYK
Stanisław JAGIEŁŁO
Jadwiga JÓZEFOWICZ
Małgorzata JUDASZ
Mateusz KASZYŃSKI
Witold KAZIENKO
Grażyna KORNEĆ
Janusz KULAK
Stanisław KUNIKOWSKI
Bolesław KUREK
Adam LATOCHA
Krzysztof MALIK
Jadwiga MARCINKIEWICZ
Grzegorz MATCZYŃSKI
Tadeusz OLEJNIK
Anna PRZYBYLSKA
Danuta RANIOWSKA
Bartłomiej ROBAK
Tadeusz SKOCZEK
Ireneusz SKUBIS
Maria SMOLEŃ
Dorota SPANDEL
Andrzej SZCZYCH
Władysław Maria ŚWIECZKOWSKI
Stanisław ŚWIĘCH
Władysław TABASZ
Antoni Jan TARCZYŃSKI
Zbigniew TODORSKI
Zygmunt TOMCZONEK
Marek TROMBSKI
Mirosław WALICKI
Waldemar WOJTAŚ
Marian ZALEWSKI
Zdzisław Jan ZASADA
Jerzy Wiesław ZAWISZA

Adam NOWAK przewodniczący
Marek BUZA
Zdzisław CZAKIS
Andrzej DYCHA
Zbigniew GOŁĄBEK
Lech JANIAK
Witold KAZIENKO
Wojciech KEMPA
Adam KRUKOWSKI
Adam PALUSZKIEWICZ
Mirosław PAWLAK
Agnieszka PIELAT
Czesław PIKACZ
Tomasz STANOWSKI
Karol WILER
Sylwester WITCZAK
Adam ZĘGOTA
Magdalena ŻENTAŁA

Waldemar PAWLAK przewodniczący
Zdzisław BANAŚ
Edward FEDKO
Marcin FLEISCHER
Rafał GLAJCAR
Zbigniew GOŁĄBEK
Eugeniusz GRZESZCZAK
Henryk KIEPURA
Grzegorz MATCZYŃSKI
Bartłomiej ROBAK
Sylwester WITCZAK

Zygmunt TOMCZONEK przewodniczący
Stanisław BOBROWICZ
Andrzej BOROWSKI
Marian CHMIELEWSKI
Stanisław DYCHA
Stanisław GAJEK
Zbigniew KALISZYK
Ryszard KAMIŃSKI
Janusz KONIECZNY
Stanisław KOPEĆ
Czesław KOSIBA
Józef MACIEJEWSKI
Tadeusz MAMOK
Zbigniew MERES
Stanisław MIKULAK
Tadeusz NALEWAJK
Krystyna OZGA
Henryk PILEWSKI
Roman SAWCZUK
Tadeusz SŁAWECKI
Marian STAROWNIK
Ryszard SZMAJA
Marek TROMBSKI
Marian TWOREK
Romuald WISZNIEWSKI
Andrzej WYSZOGRODZKI

Radosław BODNARCZUK
Grzegorz DOKURNO
Tomasz DRAPIŃSKI
Marcin FLEISCHER
Rafał LUKSTAEDT
Grzegorz SZYSZKO
Andrzej ŻABA

Marek DUDA woj. łódzkie przewodniczący
Andrzej MAŁYSZKA woj. pomorskie wiceprzewodniczący
Leszek SZMYT woj. kujawsko-pomorskie sekretarz
Tadeusz BUJNO woj. podlaskie członek prezydium
Mirosław PRUS woj. dolnośląskie członek prezydium
Janusz SZULKA woj. opolskie członek prezydium
Grzegorz TYMOSZUK woj. lubelskie
Tomasz GÓRNIAK woj. lubuskie
Łukasz GIEMZA woj. małopolskie
Artur KARABIN woj. mazowieckie
Piotr ANIOŁ woj. podkarpackie
Mirosław ORŁOWSKI woj. śląskie
Andrzej WAJS woj. świętokrzyskie
Konrad PODPORA woj. warmińsko-mazurskie
Jarosław TOMASZEWSKI woj. wielkopolskie
Krzysztof PALUCH woj. zachodniopomorskie
Leszek CHOJNACKI woj. wielkopolskie
Jerzy FYDRYCH woj. kujawsko-pomorskie
Grzegorz GOGŁUSKA woj. lubelskie
Tomasz GOLASZ woj. opolskie
Andrzej GWIAZDONIK woj. małopolskie