Władze Związku

1. Pawlak Waldemar, woj. mazowieckie – Prezes Zarządu Głównego
2. Dąbrowski Zdzisław, woj. kujawsko – pomorskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Konieczny Janusz, woj. podkarpackie – Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Leśniakiewicz Wiesław, woj. mazowieckie – Wiceprezes Zarządu Głównego
5. Meres Zbigniew, woj. śląskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
Mikołajczak Stefan, woj. wielkopolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego (do 1 kwietnia 2019)
6. Grzeszczak Eugeniusz woj. wielkopolskie
7. Starownik Marian, woj. lubelskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
8. Tiszbierek Teresa, woj. opolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
9. Wojtaś Waldemar, woj. dolnośląskie
10. Fedko Edward, woj. lubuskie
11. Ryś Jan, woj. łódzkie
12. Siarka Edward, woj. małopolskie
13. Tarczyński Antoni Jan, woj. mazowieckie
14. Duda Andrzej, woj. podlaskie
15. Tomczonek Zygmunt, woj. pomorskie
16. Pawlak Mirosław, woj. świętokrzyskie
17. Ochlak Andrzej, woj. warmińsko – mazurskie
18. Kowalski Marek, woj. zachodniopomorskie
19. Raniowska Danuta , woj. zachodniopomorskie
20. Kopeć Stanisław
21. Nowak Adam
22. Skaźnik Bronisław

1. Dąbrowa Ryszard woj. dolnośląskie
2. Wojtaś Waldemar woj. dolnośląskie
3. Dąbrowski Zdzisław woj. kujawsko – pomorskie
4. Gerke Janusz woj. kujawsko – pomorskie
5. Sosnowski Zbigniew woj. kujawsko – pomorskie
6. Jagiełło Stanisław woj. lubelskie
7. Łopata Jan woj. lubelskie
8. Mielnicki Kazimierz woj. lubelskie
9. Sławecki Tadeusz woj. lubelskie
10. Starownik Marian woj. lubelskie
11. Szpak Janusz woj. lubelskie
12. Fedko Edward woj. lubuskie
13. Bejda Paweł woj. łódzkie
14. Emanuel Sławomir woj. łódzkie
15.Karcz Tadeusz woj. łódzkie
16. Ryś Jan woj. łódzkie
17.Sterna Artur woj. łódzkie
Cholewka Józef woj. małopolskie (do 20 września 2021 roku)
18. Cholewka Józef woj. małopolskie
19. Domagała Adam woj. małopolskie
20. Jarocha Andrzej woj. małopolskie
21. Siarka Edward woj. małopolskie
22.Smółka Łukasz woj. małopolskie
23. Gołąbek Zbigniew woj. mazowieckie
24. Leśniakiewicz Wiesław woj. mazowieckie
25. Nalewajk Tadeusz woj. mazowieckie
26. Pawlak Waldemar woj. mazowieckie
27. Struzik Adam woj. mazowieckie
28. Tarczyński Antoni Jan woj. mazowieckie
29.Wasilewski Andrzej woj. mazowieckie
Neugebauer Rafał woj. opolskie (do 5 lipca 2020)
30. Tiszbierek Teresa woj. opolskie
31. Augustyn Franciszek woj. podkarpackie
32. Konieczny Janusz woj. podkarpackie
33. Kubicki Wiesław woj. podkarpackie
34. Pac Jan woj. podkarpackie
35. Czakis Zdzisław woj. podlaskie
36. Duda Andrzej woj. podlaskie
37. Gajek Stanisław woj. pomorskie
38. Tomczonek Zygmunt woj. pomorskie
39. Glajcar Rafał woj. śląskie
40. Kiepura Henryk woj. śląskie
41. Meres Zbigniew woj. śląskie
42. Gradziński Bolesław woj. świętokrzyskie
43. Pawlak Mirosław woj. świętokrzyskie
44. Żak Ireneusz woj. świętokrzyskie
45. Brzezin Gustaw Marek woj. warmińsko – mazurskie
46. Ochlak Andrzej woj. warmińsko – mazurskie
47. Grzeszczak Eugeniusz woj. wielkopolskie
48. Fojt Krzysztof woj. wielkopolskie
49. Kamiński Ryszard woj. wielkopolskie
Mikołajczak Stefan, woj. wielkopolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego (do 1 kwietnia 2019)
50. Serbiak Zbigniew woj. wielkopolskie
51. Wolniczak Stanisław woj. wielkopolskie
52. Kowalski Marek woj. zachodniopomorskie
53. Raniowska Danuta woj. zachodniopomorskie
54. Adamski Anatol Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
55. Chmielewski Marian Towarzystwo Muzyczne im. Fryderyka Chopina
56. Grabowski Piotr Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego
57. Kaliszyk Zbigniew Polskie Towarzystwo Informatyczne,
58. Kopeć Stanisław Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
59. Krynicki Jan Duszpasterz Krajowy Strażaków
60. Nowak Adam Związek Młodzieży Wiejskiej,
61. Jastrzębski Stanisław Związek Gmin Wiejskich
62. Skaźnik Bronisław Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
63. Wiler Karol Lasy Państwowe
64. Ozga Krystyna Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich
65. Piotr Opas woj. wielkopolskie
66. Artur Gallus woj. opolskie (od 3 września 2021 roku)

Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP

1. Ryszard Migdalski – województwo dolnośląskie
2. Marian Mikołajczyk – województwo kujawsko-pomorskie
3. Wiesław Różyński – województwo lubelskie
4. Andrzej Brachmański – województwo lubuskie
5. Jan Dudek – województwo łódzkie
6. Jerzy Obstarczyk – województwo małopolskie
7. Karol Podleśny – województwo mazowieckie
8. Lucjan Kędzia – województwo opolskie
9. Tomasz Lorenc – województwo podkarpackie
10. Zbigniew Sokołowski – województwo podlaskie
11. Grzegorz Pladzyk – województwo pomorskie
12. Mieczysław Skręt – województwo śląskie
13. Marcin Parka – województwo świętokrzyskie
14. Julian Lemiech – województwo warmińsko-mazurskie
15. Tadeusz Tomaszewski – województwo wielkopolskie
16. Henryk Jerzyk – województwo zachodniopomorskie

1. Mieczysław Żentel – województwo dolnośląskie
2. Roman Szczerbiak – województwo kujawsko-pomorskie
3. ks. Roman Sawczuk – województwo lubelskie
4. Lech Cabel – województwo lubuskie
5. Artur Bagieński – województwo łódzkie
6. Krzysztof Malik – województwo małopolskie
7. Andrzej Wyszogrodzki – województwo mazowieckie
8. Stanisław Czepiel – województwo opolskie
9. Jacek Hynowski – województwo podkarpackie
10. Marek Adam Komorowski – województwo podlaskie
11. Marek Buza – województwo pomorskie
12. Tadeusz Mamok – województwo śląskie
13. Marian Tworek – województwo świętokrzyskie
14. Stanisław Mikulak – województwo warmińsko-mazurskie
15. Władysław Koliński – województwo wielkopolskie
16. Stanisław Dycha – województwo zachodniopomorskie

Komisje

Janusz KONIECZNY – przewodniczący
Franciszek AUGUSTYN
Henryk BŁASZCZYK
Zdzisław DĄBROWSKI
Paweł GANCARZ
Jan GRADKOWSKI
Martin HALASZ
Andrzej JAROCHA
Lucjan KĘDZIA
Józef MACIEJEWSKI
Krzysztof MIAZGA
Tadeusz NALEWAJK
Ireneusz NIEDŹWIECKI
Dariusz PISULA
Jan RYŚ
Zbigniew SOSNOWSKI
Edward SZLICHTA
Antoni Jan TARCZYŃSKI
Stanisław WOLNICZAK

Marian STAROWNIK – przewodniczący
Anatol ADAMSKI
Zdzisław CZAKIS
Bolesław GRADZIŃSKI
Marek KOWALSKI
Zbigniew MERES
Kazimierz MIELNICKI
Józef MISIAK
Zbigniew SERBIAK
Henryk SERUGA
Bronisław SKAŹNIK
Janusz SZPAK
Waldemar WOJTAŚ

Wiesław LEŚNIAKIEWICZ – przewodniczący
Ryszard DĄBROWA
Adam DOMAGAŁA
Daniel DURAJ
Krzysztof FOJT
Józef GALICA
Marek KOWALSKI
Ireneusz KRÓLIK
Dariusz MARCZYŃSKI
Adam NOWAK
Łukasz SIKORSKI
Bronisław SKAŹNIK
Karol SZMYTKO
Karol WILER

Teresa TISZBIEREK – przewodnicząca
Franciszek AUGUSTYN
Artur BAGIEŃSKI
Tomasz BARAŃSKI
Anna CIESZYŃSKA
Ryszard DĄBROWA
Marek DUDA
Grzegorz GAWĘDA
Tomasz GOLASZ
Zbigniew GOŁĄBEK
Andrzej GWIAZDONIK
Martin HALASZ
Tomasz JAGODZIŃSKI
Stanisław KOPEĆ
Władysław KUCHARSKI
Sebastian KWOCZAŁA
Leon MĄDRY
Agnieszka MODRZEJEWSKA
Adam NOWAK
Andrzej OCHLAK
Jan PAC
Andrzej PILUCH
Danuta RANIOWSKA
Zbigniew SERBIAK
Katarzyna SKIBA
Tomasz STANOWSKI
Artur STERNA
Leszek STUBIŃSKI
Leszek SZMYT
Weronika SZULC

Zygmunt TOMCZONEK – przewodniczący
Marian CHMIELEWSKI
Zdzisław CZAKIS
Janusz GERKE
Grażyna GRZEGORCZYK
Stanisław JAGIEŁŁO
Jadwiga JÓZEFOWICZ
Wiesław KUBICKI
Bolesław KUREK
Krzysztof MALIK
Krystyna OZGA
Danuta RANIOWSKA
Bartłomiej ROBAK
Ireneusz SKUBIS
Dorota SPANDEL
Waldemar WOJTAŚ
Jerzy Wiesław ZAWISZA

Eugeniusz GRZESZCZAK – przewodniczący
Adam DOBROŃSKI
Stanisław GAJEK
Janusz GMITRUK
Ryszard KAMIŃSKI
Mateusz KASZYŃSKI
Janusz KULAK
Krzysztof LATOCHA
Marcin PARKA
Mirosław PAWLAK
Anna PRZYBYLSKA
Maria SMOLEŃ
Andrzej SZCZYCH
Władysław TABASZ
Zbigniew TODORSKI
Zygmunt TOMCZONEK
Zdzisław ZASADA

Waldemar PAWLAK – przewodniczący
Edward FEDKO
Rafał GLAJCAR
Zbigniew GOŁĄBEK
Zbigniew KALISZYK
Ryszard KAMIŃSKI
Henryk KIEPURA
Stanisław MIKULAK
Mirosław PAWLAK
Danuta RANIOWSKA
Władysław TABASZ
Marek TROMBSKI

Poniżej znajdują się link do Uchwały nr 6/III/2018 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie powołania komisji problemowych i powoływania zespołów zadaniowych Zarządu Głównego Związku OSP RP

Pobierz uchwałę