9 i10 października br. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO 2019 pod hasłem „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska”. To doroczne największe wydarzenie wystawienniczo – konferencyjne branży ekologicznej. Targi przebiegały w ramach obchodów jubileuszu 30 lat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Targom towarzyszyły liczne panele merytoryczne, seminaria i konferencje ,w tym ,,Dorobek 30-lecia NFOŚiGW oraz perspektywy rozwoju Funduszu i systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce” a także ,,Jakie wyzwania stawia program czyste powietrze w działaniach samorządów”.

Związek OSP RP od 30 lat współpracuje z narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. O tym w ramach przygotowywanej strategii Związku Florian 2050 rozmawiał podczas targów z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz prezesem Zarządu NFOŚiGW Piotrem Woźnym przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski.

W trakcie spotkań przekazany został list do Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka w związku z dostojnym jubileuszem Narodowego Funduszu.