W dniach 10-11 października 2019 r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy”. To ważne wydarzenie dla Związku OSP RP. Wieś to 93 proc. powierzchni kraju. Większość OSP działa w środowisku wiejskim. Jest to także miejsce tysięcy zdarzeń od pożarów po wypadki drogowe oraz aktywności społecznej i kulturalnej OSP. Pracując nad strategią Florian 2050 ściśle współpracujemy z instytutami PAN a w szczególności z Instytutem Wsi i Rolnictwa.

Pierwszy dzień konferencji odbył się w siedzibie PAN w Pałacu Staszica. Poszczególne sesje dotyczyły: wiejskich społeczności – przewodniczyła prof. dr hab. Maria Halamska, wiejskiej kultury – przewodniczyła prof. dr hab. Izabella Bukraba – Rylska, wiejskiej gospodarki – przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Wilkin, wiejskiej przestrzeni – przewodniczyła dr hab. Monika Stany. Z punktu widzenia Związku OSP RP zaprezentowano szereg bardzo istotnych tematów. Sytuację na wsi analizowano z perspektywy 100 lat. Prezentowano diagnozę stanu wsi i możliwe projekcje na przyszłość . Wypowiadali się wybitni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz wielu uczelni wyższych. Dr hab. Hanna Podedworna wygłosiła referat: Społeczności wiejskie: zróżnicowane reakcje na zmiany społeczne w przestrzeni wiejskiej. Temat: ,,Ile nas do pieczenia chleba . O procesach zmian struktur demograficznych i społecznych” omówiły dr hab. Monika Stanny i Dominika Zwęglińska. Ważnym dla strategicznych wniosków o aktywności kulturalnej OSP był referat prof.dr.hab. Rocha Sulimy : Kultura wsi – co się wyłania?”. Zagadnienia przemian na wsi ciekawie zarysowali prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i Łukasz Kryszak w prezentacji ,,Kwestia agrarna czy kwestia wiejska. Problemy rozwoju współczesnej wsi” . Dr hab. Marcin Wójcik przedstawił temat ,, Człowiek i przestrzeń . Przemiany podstaw metodologicznych w geografii wsi”. Niezwykle interesujące było przedstawienie stanu i wyzwań planowania przestrzennego na obszarach wiejskich Polski przez dr hab. Przemysława Śleszyńskiego. W dyskusji podsumowującej konferencje zabrał głos dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu ds. Strategii ZOSP RP pokazując panoramę ruchu strażackiego w życiu wsi w jej ponad stuletniej historii zapraszając jednocześnie obecnych do współpracy ze Związkiem w pracach nad strategią Florian 2050.

Drugi dzień konferencji odbył się w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego. Sesję otwierającą poprowadził redaktor naczelny ,, Top Agrar Polska” Karol Bujoczek. Przeprowadzono także debatę nt. ,,Dokumenty osobiste jako źródło…czy tylko wiedzy : ich nowe formy i możliwości wykorzystania”. Moderatorem debaty była dr Sylwia Michalska. Wystąpili miedzy innymi dr Wojciech Doliński ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Barbara Fatyga ( Uniwersytet Warszawski), dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Danuta Zalewska ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Antoni Sułek ( Uniwersytet Warszawski, dr hab. Włodzimierz Durka ( Uniwersytet Szczeciński).

Podczas dyskusji przedstawiciel Związku OSP RP dr Marian Zalewski zaprezentował dorobek Związku w zakresie prowadzenia kronik. Ponad 8 tys. OSP prowadzi często od dziesięcioleci własne kroniki. Prezentują one nie tylko życie konkretnej straży pożarnej ale są ważnym dokumentem swoich czasów, życia polskiej wsi w której bardzo istotną odgrywała i nadal odgrywa ochotnicza straż pożarna tak w obszarze ratownictwa jaki kultury. Na zakończenie otwarto wystawę Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi. Wystąpili także laureaci konkursu ,, 100 lat mojego gospodarstwa”.

MAZ, zdjęcia: Wystawa ,,Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi”