Publikacja dotyczy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu.
Książkę można bezpłatnie pobrać klikając powyżej “pobierz”

W ramach prac nad strategią Związku OSP RP, zgodnie z zapowiedziami, ukazał się kolejny trzeci tom Analiz Strategicznych Florian 2050. Zawiera on wypowiedzi ponad pięćdziesięciu wybitnych ekspertów, strażaków i samorządowców.

W pięciu częściach podejmujemy tematy naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa zdrowotnego, systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz roli strażaków ochotników w samorządnym społeczeństwie. Autorzy dowodzą, że 16 000 OSP zrzeszonych w Związku OSP RP to najlepsza gwarancja naszego bezpieczeństwa dzisiaj i w perspektywie jeszcze wielu lat. Nasi strażacy z jednej strony ratują życie w chwilach zagrożeń, ale są także depozytariuszem wartości, łączą lokalne środowiska, rozwijają kulturę.

Tom trzeci „Analiz Strategicznych Florian 2050”, tak jak i dwa poprzednie, to ważny głos w dyskusji o dniu dzisiejszym i rozwoju naszego ruchu. Publikacja ukazuje się w stulecie jedności ruchu strażackiego. Niechaj myśli w nim zawarte będą źródłem inspirującej wymiany poglądów w naszym ruchu i społeczeństwie.

Zapraszamy do lektury.