W siedzibie Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze odbyło się 17 października br. spotkanie strażackich liderów, samorządowców, stowarzyszenia GOPR, poświęcone strategii Związku OSP RP. Patronat nad nim objął starosta jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski. Jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego i gospodarz spotkania przedstawił zakres współpracy ze strażakami działającymi w gminach wchodzących w skład powiatu jeleniogórskiego. Powiat od wielu lat wspiera Związek OSP RP oraz PSP w jego zadaniach. W sposób praktyczny przekłada się to na wsparcie za pośrednictwem KM PSP w Jeleniej Górze we współpracy z KW PSP we Wrocławiu m.in. poprzez zakup sprzętu strażackiego, szczególnie samochodów, jak również przy organizacji jubileuszowych spotkań i uroczystość OSP.

Prezentacji obszarów oraz podstawowe założenia prac nad strategią dokonał przewodniczący Zespołu ds. Strategii Związku OSP RP Florian 2050 dr Marian Zalewski.

Specyfikę zagrożeń w powiecie jeleniogórskim przedstawili ochotnicy a zarazem członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: prezes Grupy Karkonoskiej i zarazem członek Zarządu Głównego GOPR Mirosław Górecki oraz naczelnik GK GOPR Sławomir Czubak. Wspólnymi silami wszystkich zainteresowanych należy szukać i zjednywać społeczników gotowych do narażania swojego życia i zdrowia dla bezpieczeństwa ludzi w górach i nie tylko. Tym bardziej dotyczy to tych organizacji, bardzo potrzebnych, wręcz nie do zastąpienia przez struktury administracji. W terenach górskich przy narastającej rzeszy turystów wypadkowość również wzrasta. Zadań jest coraz więcej. Pojawia się niepokój o możliwości dla dalszego funkcjonowania grup ratowniczych i sprostania przez nie zadaniom.

Społeczną inicjatywę dodatku do rent i emerytur dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych przedstawił członek ZG ZOSP RP , prezes ZOP ZOSP RP w Jeleniej Górze, prezes OSP Piechowice Waldemar Wojtaś. Zaznaczył, że inicjatywę tą należałoby poszerzyć o członków takich formacji jak GOPR. Niestety w Sejmie minionej kadencji ta inicjatywa utknęła.

Paweł Gancarz wójt gminy Stoszowice poruszył kwestie finansowania zadań strażackich. W gminie jest 7 jednostek strażackich. Aby bezpieczeństwo było zapewnione musi być stabilne finansowe wsparcie. Poszerzająca się paleta zadań samorządów oraz rosnący od 2016 roku VAT (z 8 proc. na 23 proc.) w sposób widoczny zmniejsza możliwości zakupu sprzętu. W przyszłości, gdy poważnie myślimy o naszym bezpieczeństwie, sprawy finansowe muszą być gwarantowane. Problem jest szerszy. Chodzi o coraz mniejszy napływ młodych do działań społecznych. Muszą pojawiać się namacalne zachęty. Naturalnie to jest ruch społeczny i nikt nie wymaga aby za wszystko płacić. Ale trzeba szukać form wsparcia w tym w tzw. papierkowej „robocie”. Dzisiaj gdyby nie aktywność na przykład kulturalna OSP to w wielu sołectwach byłby marazm. Olbrzymia wartość społeczna jest niemierzalna. Gdzie coś się dzieje to znaczy, że tam jest OSP. Tam gdzie jej brak nie ma nic. Akcentował to także Marek Pawłowicz wiceprezes ZOP ZOSP RP w Jeleniej Górze, prezes Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Jeleniej Górze. Zebrani podkreślali też dyspozycyjność i skuteczność społeczników.

Apelowano, aby nie włączać strażaków w działania nie mające charakteru ratunkowego. Strażak jest do ratowania zdrowia, życia i mienia. Nie może być włączania go jako strażaka ochotnika do działań przeciwko ludziom. To byłoby zaprzeczenie ich służby. Tak dzisiaj jak i w przyszłości należy doskonalić współpracę wszystkich służb: OSP, PSP, GOPR, TOPR. Zapewne trzeba doprecyzować zadania.

Tomasz Szewczyk zastępca wójta gminy Podgórzyn a jednocześnie skarbnik OSP zaznaczył, że w codziennym życiu wójtowie i komendant PSP najlepiej wiedzą na kogo faktycznie mogą liczyć. Ochotnicy dzisiaj to profesjonaliści, na których zawsze może polegać zarówno przedstawiciel władzy samorządowej, jak i komendant PSP a przede wszystkim mieszkańcy.

Prezes OW ZOSP RP Ryszard Drozd zaakcentował że władze powinny szanować strażaków ochotników. Tu nie powinno być polityki. Tu chodzi o bezpieczeństwo obywateli.

Nadbrygadier w st. spoczynku, b. rektor SGSP Ryszard Dąbrowa poruszył kwestie bezpieczeństwa obywateli przez pryzmat wysokiego wyszkolenia i zabezpieczenia w sprzęt jednostek straży pożarnych. Pojawiają się różnorodne problemy. Jednym z nich jest praca zawodowa strażaków ochotników, bo oni generalnie w ciągu dnia pracują. Jest więc ważny temat relacji z pracodawcami.

O wzajemnej współpracy ochotników i funkcjonariuszy PSP mówił przedstawiciel PSP w Jeleniej Górze Marek Gałan.

Reasumując należy rozważyć wiele możliwość skutecznego wsparcia tych formacji społecznych jak chociażby poprzez zastosowanie dla ich członków ulgi podatkowej np. 1 proc. przy rocznym rozliczeniu PIT dla osób, które zaangażowane są bezpośrednio w działalność na rzecz bezpieczeństwa poprzez struktury OSP, GOPR itp.

Kilkugodzinne spotkanie strażackich liderów powiatu jeleniogórskiego wykazało siłę i potrzebę umacniania ruchu ochotniczego jako samorządnego, niezależnego, pięknie służącego swoim społecznościom w myśl strażackiego zawołania ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

MAZ