26 września 2020 r. w Warszawie (z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz za pośrednictwem łączności on line) odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Słownika Biograficznego Strażaków Polskich. Posiedzenie prowadził z Wielunia przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Tadeusz Olejnik. Prace nad Słownikiem zbliżają się do końca. Tom pierwszy ukaże się w 2021 roku w ramach obchodów setnej rocznicy zorganizowanego ruchu strażackiego. Ta inicjatywa Komisji Historycznej ZG ZOSP RP służy udokumentowaniu postaci strażaków i ich losów na przestrzeni dziejów polskiego ochotniczego pożarnictwa. Członkowie Rady podkreślali potrzebę szerokiego zaprezentowania strażackich liderów ze wszystkich województw, tych którzy przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej, ulegli wypadkowi śmiertelnemu podczas działań ratowniczych, oddali swoje życie w obronie Ojczyzny. Uczestnicy posiedzenia minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 8 czerwca br. członka Rady Naukowej prof. dr. hab. Piotra Matusaka.