18 stycznia 2020 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku z udziałem blisko 150 osób odbyła się roczna narada prezesów i komendantów ZOSP RP woj. pomorskiego. Zebrani wysłuchali informacji o pracach nad strategią Związku OSP RP Florian 2050.

Naradzie przewodniczył dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa pomorskiego Edmund Kwidziński. Podczas dyskusji wystąpili miedzy innymi: członek Prezydium ZG ZOSP RP, prezes ZOW ZOSP RP dr Zygmunt Tomczonek (przedstawił najważniejsze zagadnienia stojące przed Związkiem podkreślając podjęcie przez Sejm inicjatywy obywatelskiej o dodatkach do emerytur i rent dla strażaków ochotników), wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, sekretarz ZOW ZOSP RP Grzegorz Pladzyk oraz przedstawiciele firm: Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Mentor, Rosenbauer, Mactronic Wrocław i Krajowej Izby Kominiarzy. Poinformowano o aktywności oddziału wojewódzkiego w 2019 r., w tym o pomocy udzielanej ochotniczym strażom pożarnym oraz oddziałom Związku a także o planach działalności i pomocy na rok 2020. Doroczna narada odbyła się w siedzibie OSP Szymbark należącej do KSRG i obchodzącej w 2020 roku 90. rocznicę powstania. Kieruje nią prezes Zenon Liegman a naczelnikiem jest Andrzej Zaborowski.

W trakcie narady wystąpił przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski, który poinformował o dotychczasowych działaniach oraz najbliższych planach zmierzających do wypracowania projektu strategii naszego Związku. Wynikiem podjętych do tej pory przedsięwzięć było opublikowanie w grudniu 2019 r. tomu pierwszego Analiz Strategicznych Florian 2050. Autorzy kilkudziesięciu artykułów (członkowie Rady Naukowo – Programowej serii wydawniczej, osoby o niekwestionowanym dorobku naukowym i zawodowym) przedstawili historię oraz diagnozę stanu Związku i OSP w panoramie dziejów. Na tej podstawie oraz w związku z prowadzonymi konsultacjami wypracowane zostaną wstępne propozycje do strategii Związku na najbliższe 30 lat. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do uczestniczenia w dalszych pracach. Szczególnie ważny jest głos gminnych liderów naszego Związku, tak uczestniczących w akcjach ratowniczych jak również innych działaniach od aktywności sportowej, artystycznej po udział w ważnych wydarzeniach i uroczystościach, pracę kronikarską i szkoleniową. Ich doświadczenia to podstawa rozmowy o naszym bezpieczeństwie na najbliższe 30 lat. Społeczeństwo darzy strażaków ochotników najwyższym społecznym zaufaniem, ale wiele zależy od aktywności samorządu i państwa. Właśnie wskazanie kierunków rozwoju ruchu strażackiego z uwzględnieniem udziału społeczności lokalnych, samorządu, państwa i wielu innych instytucji to gwarancja bezpieczeństwa dla nas wszystkich.

Tekst: MAZ

Zdjęcia: Dariusz Ziemba i MAZ