19maj 2023

ZAPROSZNIE NA TARGI IFRE EXPO

19 maja 2023|

Zapraszamy Państwa na stoisko Związku OSP RP podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO w dniach 15 -17 czerwca 2023 r. Hala nr G-22

9maj 2023

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „STRAŻACY A NIEPODLEGŁOŚĆ 1863 -2023”

9 maja 2023|

Z udziałem prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika jako honorowych patronów w siedzibie Muzeum Niepodległości odbyła się 4 maja ogólnopolska konferencja naukowa Strażacy a niepodległość 1863-2023. Zaprezentowano 50 tematów i wystąpień.

2maj 2023

KONFERENCJA NAUKOWA “STRAŻACY A NIEPODLEGŁOŚĆ 1863-2023”

2 maja 2023|

4 maja 2023 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie - odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”. Początek konferencji o 9.30.

28kwi 2023

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

28 kwietnia 2023|

Niech wspaniałe uroczystości niosą radość, rozsławiają piękną strażacką służbę i przyczyniają się do łączenia wszystkich środowisk, a ten wyjątkowy czas umacnia nasze więzi, umożliwia dzielenie się radością i wzajemnym wsparciem, gdy świętujemy ducha solidarności i braterstwa.

21kwi 2023

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 kwietnia 2023|

Osoby zainteresowane Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zapraszamy na spotkanie online w czwartek 27 kwietnia br.

12kwi 2023

Konkurs ,,Strażacy w akcji’’ II edycja ogłoszony

12 kwietnia 2023|

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: filmową i literacką. Ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie...

12kwi 2023

Oferta pracy ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego

12 kwietnia 2023|

Zatrudnimy osoby na stanowisko "Regionalny przedstawiciel handlowy". Preferowane miejsce zamieszkania na terenie województwa: 1) mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego. 2) małopolskiego, świętokrzyskiego. 3) lubuskiego, wielkopolskiego.

4kwi 2023

Życzenia Wielkanocne Prezesa ZG ZOSPRP Waldemara Pawlaka

4 kwietnia 2023|

Życzę wszystkim Rycerzom Świętego Floriana ciepłych, spokojnych i radosnych Świąt w rodzinnym gronie. Zdrowia, zawodowych sukcesów i spełnienia w społecznej służbie. Wszelkiego dobra dla Waszych Rodzin i Przyjaciół.

27mar 2023

INFORMACJA w sprawie obowiązku uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim

27 marca 2023|

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902). W stosunku do ochotniczych straży pożarnych (dalej OSP) zastosowanie będzie miał zapis ust. 1 pkt 5 tego artykułu.

27mar 2023

INFORMACJA w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym według stanu na marzec 2023 r.

27 marca 2023|

Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 902). W stosunku do ochotniczych straży pożarnych (dalej OSP) zastosowanie będzie miał zapis ust. 1 pkt 5 tego artykułu.

26mar 2023

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

26 marca 2023|

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 194) strażak ratow-nik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szko-leniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodze-nia, ekwiwalent pieniężny.

24mar 2023

Siła jest Kobietą!

24 marca 2023|

60 wspaniałych kobiet, czynnych członkiń ochotniczych straży pożarnych z całej Polski i Ukrainy, które biorą udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, prowadzą wozy strażackie, prowadzą wozy strażackie, zajmują się dziecięcymi i młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, startują w zawodach sportowo – pożarniczych, pełnią funkcje w zarządach, dbają o strażnice, finanse...

24mar 2023

Nekrolog Ireneusz Skubis

24 marca 2023|

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy do wiadomości, że odszedł od nas na wieczną służbę Ś.P. Druh