Przegląd  Orkiestr OSP w Polance Wielkiej 

19 maja 2024 roku Polanka Wielka na Małopolsce stała się muzycznym centrum Polski, goszcząc Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydarzenie było nie tylko okazją do prezentacji umiejętności muzycznych, ale również do podkreślało znaczenie OSP w życiu społeczności lokalnych. Przegląd rozpoczął się o godzinie 12:00 OCENĄ GRY w MARSZU. W uroczystym przemarszu, w rytmie marszowych melodii, orkiestry przeszły główną ulicą Polanki Wielkiej. Ważnym punktem przeglądu było wspólne wykonanie utworów: Hymn Związku OSP RP – który jest symbolem jedności i wspólnoty strażaków ochotników w całej Polsce oraz „Marsz Strażaków” i “Orkiestry Dęte”.
Oficjalne otwarcie przeglądu miało miejsce w Amfiteatrze w zabytkowym parku rekreacyjnym. Wójt Gminy Polanka Wielka Pan Grzegorz Gałgan przywitał wszystkich uczestników i gości, wyrażając wdzięczność dla strażaków za ich służbę oraz organizatorów za trud włożony w przygotowanie wydarzenia. Podkreślił także znaczenie orkiestr OSP w pielęgnowaniu tradycji muzycznej i kulturowej w Polsce. List Wojewody Małopolskiego skierowany do uczestników przeglądu odczytał Pan Stanisław Barnaś, pełnomocnik ds. współpracy z służbami mundurowymi. Oddział Wojewódzki w Krakowie był reprezentowany przez druha Tomasza Nowaka z-cę dyrektora ZW OW ZOSPRP. Państwową Straż Pożarną reprezentowali przedstawiciele komendy wojewódzkiej i Szkoły Aspirantów w Krakowie.
Występy konkursowe w Amfiteatrze prezentowało 7 orkiestr. Każda z orkiestr miała możliwość wykonania 3 utworów w tym jeden kompozytora polskiego. Na scenie wystąpiły orkiestry OSP z: Wojkowic Kościelnych woj. śląskie, Okulic woj. małopolskie, Polanki Wielkiej woj. małopolskie, Siewierza woj. śląskie, Ossy woj. śląskie, Pisarzowic woj. śląskie, Mszany Dolnej woj. małopolskie.
Orkiestry zaprezentowały szeroką gamę utworów – od klasycznych marszów, po współczesne aranżacje popularnych piosenek. Szczególnie wyróżniła się orkiestra OSP z Polanki Wielkiej, która pokazała dynamiczny występ z elementami choreografii Mażoretek Queen Step, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Dodatkową atrakcją był wspólny występ Orkiestr Ossy, Siewierz i Wojkowice Kościelne pod batutą kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka.
O godzinie 16:00 odbyło się ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Jury, złożone z doświadczonych muzyków i dyrygentów, miało trudne zadanie wyłonienia najlepszej orkiestry, gdyż poziom występów był niezwykle wysoki. Główną nagrodę zdobyła orkiestra OSP z Polanki Wielkiej, która zachwyciła publiczność i jurorów perfekcyjnym wykonaniem oraz kreatywnością w doborze repertuaru. Na drugim miejscu uplasowała się orkiestra z Pisarzowic, trzecie miejsce zajęła orkiestra z Okulic. Nagrody zostały ufundowane ze środków MSWiA oraz Gminy Polanka Wielka i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – partnera przeglądu.
Tegoroczny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Polance Wielkiej po raz kolejny udowodnił, jak ważna jest rola muzyki w życiu społeczności lokalnych. Dzięki takim wydarzeniom nie tylko pielęgnowane są tradycje muzyczne, ale również budowana jest silna więź między mieszkańcami różnych regionów. Wszystko to sprawia, że wydarzenie to jest nie tylko świętem muzyki, ale również świętem jedności i wspólnoty.
Kolejny przegląd orkiestr OSP odbędzie się 30 czerwca w Daleszycach, zapraszamy.