Szanowne Druhny i Druhowie

Temat Standardów Ochrony Małoletnich wciąż wraca i rodzi pytania, zatem przypominamy i odsyłamy na naszą stronę.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. OSP mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy weszły w życie 15 lutego 2024 r. Przyjęcie standardów w OSP powinno nastąpić do 15 lutego 2024 r. Standardy ochrony małoletnich mają być wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024 r. [art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606)].

Władzą uprawnioną do wprowadzenia standardów jest Zarząd OSP. Zalecaną formą jest podjęcie przez Zarząd OSP uchwały o przyjęciu Standardów.

Standardy Ochrony Małoletnich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pomocne dokumenty znajdziecie na stronie:
https://zosprp.pl/2024/02/15/standardy-ochrony-maloletnich-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rzeczypospolitej-polskiej/

oraz  https://zosprp.pl/2024/02/01/standardy-ochrony-maloletnich-w-osp/