Drugiego dnia III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: “Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo” ZK – OL – RAT Warszawa’2024 na poligonie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się pokazy działań dynamicznych.

Podczas pokazu został zaprezentowany Moduł Ratownictwa Medycznego ZOSP RP złożony z OSP Błonie, OSP RW Nowy Dwór Mazowiecki i OSP Wtórek. Zaprezentowanie Modułu Ratownictwa Medycznego wynika ze Strategii FLORIAN2050, która nakreśla możliwość tworzenia modułów Ochotniczych Straży Pożarnych do wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Podczas pokazów Moduł Ratownictwa Medycznego ZOSP RP zaprezentował dwa epizody. Pierwszy zakładał zabezpieczenie ratownicze działań Wojsk Obrony Terytorialnej poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy rannemu żołnierzowi w bezpiecznej strefie oraz ewakuacja za pomocą ambulansu. Natomiast drugi epizod zakładał działania ratownicze w przypadku aktywnego strzelca, czyli segregacja medyczna w ramach Rescue Task Force przy współpracy ze Strażą Miejską w Warszawie, ewakuacja poszkodowanych do punktu medycznego oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy w punkcie medycznym.
Partnerami Modułu Ratownictwa Medycznego są: Brandbull Polska, Volkswagen Financial Services Polska, ResQline oraz AEDMAX.PL.