Uściślenia do regulaminu sportowo-pożarniczego OSP