Uprzejmie informujemy,  że trwa kolejna edycja konkursów:

– Konkursu na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa,

– Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania ,,Z dziejów OSP”.

Termin nadsyłania wniosków i prac  upływa 15 września 2024 r.

W załączeniu Wnioski oraz Regulamin konkursów.

Prace i wnioski, z dopiskiem „konkurs historyczny” należy przesyłać na adres: Związek OSP RP, 00-340 Warszawa, ul. Oboźna 1.