W piątek 28 czerwca 2024 roku w Senacie RP odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap wdrożenia unikatowego w skali kraju i Europy ogólnopolskiego programu 1R pt. „Bezpieczna Przyszłość. Pierwszy Ratownik w Akcji!” zorganizowana przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

  • SZYMON HOŁOWNIA, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej
  • TOMASZ SIEMONIAK, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Waldemar Pawlak, otworzył konferencję podkreślając wagę programu dla bezpieczeństwa publicznego. Następnie głos zabrał patron honorowy wydarzenia, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz:

– „Program Pierwszy Ratownik wpisuje się w strategię bezpieczeństwa narodowego. Nie ma bezpiecznej Polski bez świadomości społecznej, ochrony ludności i obrony cywilnej. Każdy powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy. Jestem zwolennikiem tego, by kurs pierwszej pomocy był prowadzony już w szkołach. (…) Nie ma bezpieczeństwa bez ochotniczych straży pożarnych i strażaków. To jest fundament ochrony ludności i obrony cywilnej. Pracujemy nad tym z premierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji.” – powiedział podczas konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Następnie druh Marcin Fleischer omówił założenia Programu Pierwszy Ratownik (1R) w ramach strategii Związku OSP RP – Florian 2050. Panel „Akademia Pierwszego Ratownika jako spójny system podnoszenia kwalifikacji społecznych” poprowadził druh Grzegorz T. Dokurno. Rozwiązania cyfrowe jako wsparcie dla Systemu Ratownictwa szczegółowo zaprezentował druh Radosław Bondarczuk. Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego druh Sławomir Borowski wskazał jakie są konieczne potrzeby legislacyjne w budowaniu silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Po zakończeniu części panelowej głos w dyskusji zabrali współtwórcy programu Pierwszy Ratownik, m.in.: Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji; prof. Robert Gałązkowski, Szef Mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego LPR, wieloletni Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. rez. Mirosław Wiklik; Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Nowak; Dr n. med. Marek Dąbrowski oraz Artur Kapelko, Prezes Totalizatora Sportowego.

Po zakończeniu części panelowej i dyskusyjnej wręczono podziękowania dla Partnerów i szczególnych osób zaangażowanych w realizację Programu Pierwszy Ratownik: firmie InPost, Philips Polska, AEDMax.pl, Billennium, MCX Group, Fundacji Odzyskaj Środowisko, ROTAID AED Cabinets, Lean Medic, ZF Polpharma, Fundacji Totalizatora Sportowego oraz dr. Markowi Dąbrowskiemu.

Zwieńczeniem konferencji „Bezpieczna Przyszłość. Pierwszy Ratownik w Akcji!” był praktyczny pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia w wykonaniu strażaków-ochotników z Akademii Pierwszego Ratownika.

Celem spotkania było zaprezentowanie efektów dotychczasowej intensywnej pracy jak i podziękowanie Partnerom Programu, wspaniałym Koordynatorom Wojewódzkim i Dziedzinowym Ekspertom, którzy na tym najtrudniejszym, pierwszym etapie nie zatrzymali się ani razu.

Program Pierwszy Ratownik to innowacyjna inicjatywa na skalę ogólnopolską, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa i gotowości do reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia życia oraz wykorzystania potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowym elementem jest wdrożenie systemu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy opracowanych przez „Akademię Pierwszego Ratownika” dla lokalnych społeczności prowadzonych przez Strażaków w celu podnoszenia świadomości ludności.

Program Pierwszy Ratownik odpowiada na współczesne zapotrzebowanie obejmując zakres: budowy skutecznego łańcucha przeżycia w nagłych przypadkach, przeszkolenia lokalnych społeczności oraz przygotowanie merytoryczne i sprzętowe strażaków, jako Instruktorów Pierwszej Pomocy. Cele Programu 1R są inicjowane wykorzystaniem potencjału ratowniczego i edukacyjnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizują strategię Florian 2050 przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, jako największej organizacji ratowniczej i edukacyjnej w Polsce.

Nina Mirgos-Kilanowska, Rzecznik Prasowy ZOSP PR

Zdjęcia: Dorota Pardecka