Zapraszamy orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w VIII Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w dniu 27 maja 2023 r.

Sugerujemy o przyjazd na godzinę 9:00 na wyznaczone parkingi tj.: Dom Pielgrzyma ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub Rynek Wieluński. Prosimy wszystkie orkiestry i inne zespoły o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres zg@zosprp.pl.

Wspólny koncert orkiestr na błoniach rozpocznie się o godz. 10:00, jednak prosimy o stosownie wcześniejsze ustawienie zespołów na błoniach.

Podczas koncertu do wspólnego wykonania przewidziane są utwory:

Czarna Madonno

Jestem Strażakiem – Pieśń Pielgrzymujących Strażaków

Gwiazdo Śliczna, Wspaniała

Soli Deo – Jednemu Bogu

Barka

Marsz Strażaków

Królowej Anielskiej

O godzinie 11:00 rozpocznie się uroczysta msza święta. Podczas mszy utwory do wykonania:

Gaude Mater Polonia

Polski Hymn Narodowy

Rycerze Floriana

Z Dawna Polski Tyś Królową

My Chcemy Boga

Po Górach Dolinach

Intrada

Bądźże Pozdrowiona

Modlitwa o pokój

U Drzwi Twoich

Ciebie Boga Wysławiamy

Boże Coś Polskę

Marsz Strażaków

Życzymy, życzymy

Wszelkie szczegółowe informacje zostaną przesłane orkiestrom i zespołom, które prześlą karty zgłoszenia.

Ze strony Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP sprawy orkiestr i zespołów podczas pielgrzymki prowadzi

dh Marian Chmielewski tel. 600 833 303

dh Leonarda Bogdan tel. 601 918 148; e-mail: leonarda.bogdan@zg.zosprp.pl

Zwracamy się z prośbą do samorządów o organizację wspólnych wyjazdów. Ze względu na dużą ilość uczestników pielgrzymki Zarząd Główny ZOSP RP nie pokrywa kosztów transportu.