Ostatnia chwila na przekazanie 1% podatku dla Związku OSP RP

Apel kierujemy do strażaków ochotników, terenowych jednostek organizacyjnych, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

Wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Wszystkich identyfikujących się ze Związkiem OSP RP wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierającym różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzująyn dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijającym działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Apelujemy o wspólne zaangażowanie się ludzi dobrej woli w kampanię „1% podatku dla Związku OSP RP”. Zachęcamy zwłaszcza strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2010. Wspólnym wysiłkiem możemy własnym jednostkom pomóc zgromadzić dodatkowe środki finansowe.

Potrzebne jest do kampanii niewiele – chęć i czas, oraz umiejętność dotarcia do podatnika i poinformowania o możliwości przekazania pieniędzy na Związek lub wybraną OSP.

To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres.

Na podstawie powyższych trzech informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do Związku, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki.

Informacje w sprawie „1% podatku dla Związku OSP RP” już dziś można pozyskać na naszej stronie, zobacz:

  1. Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2009.
  2. WZORY deklaracji podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w części dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” oraz „Informacji uzupełniającej”.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny państwu. Przekazując swój 1% dla Związku to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek nie jest darowizną, bo przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać na rzecz Związku, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki w roku 2010 Związek zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej w wysokości 85 % przekazanej przez urzędy skarbowe wpłaty zadeklarowanej, zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

1% podatku na rzecz Związku – wystarczy, że wpiszesz nazwę ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  i KRS 0000116212 do swojej deklaracji podatkowej. Przykładowy wzór części deklaracji dotyczącej wniosku:

UWAGA!
W celu ułatwienia Państwu przekazania nam 1%, został przygotowany:

1) program do rozliczeń  PITy-2009,
2) plakaty, ulotki i spoty radiowe,
które już są do pobrania na naszej stronie internetowej.

Przygotowała:
Barbara Lewenti

Dalsze informacje:
Jak złożyć wniosek, obliczyć i przekazać 1 % podatku na rzecz Związku OSP RP


OPP - Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

Numer KRS: 0000116212