Zaprenumeruj „Strażaka” na rok 2024!

Prenumeratę „Strażaka” przyjmują:

 • Biura Oddziałów Wojewódzkich, Biura Terenowe, Punkty Sprzedaży Związku OSP RP

 • Firmy kolportażowe:

  • Poczta Polska S.A.,
  • Garmond Press sp. z o.o. (tel. 12 412 75 60),
  • Kolporter S.A. (tel. 48 41 367 88 88)
  • Redakcja „Strażaka”
 • Redakcja „Strażaka”

Prenumeratę można zamawiać przez cały rok na dowolny okres:

 • mailowo na adres: redakcja@strazak.org.pl

 • telefonicznie, pod nr. 22 509 50 62 i 76

 • pocztą, wysyłając formularz zamówienia prenumeraty na adres redakcji:

  Redakcja „Strażak”
  ul. 
  Oboźna 1
  00-340 Warszawa

Zamówienie powinno zawierać: dane firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, pełen adres zamawiającego, tel. kontaktowy, adres do wysyłki – jeśli jest inny niż adres zamawiającego, email.

Prenumerata płatna na podstawie faktury.

Od stycznia cena 1 egzemplarza wynosi 14,00 zł (w tym 8% VAT)

Zapytania proszę kierować mailowo lub telefonicznie.