Kursy dla ratowników wodnych i płetwonurków

Szkolenie dla płetwonurków

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje kurs dla płetwonurków na stopień podstawowy KDP/CMAS (P1) w terminach:
I turnus 4-12.07.2008 r. ,
II turnus 13-21.07.2008 r.

Planujemy przeszkolić 24 osoby w trakcie każdego turnusu.
Z powodu ograniczonej ilości miejsc i bardzo dużego zainteresowania zmuszeni jesteśmy wprowadzić limity miejsc - 3 miejsca na województwo (w sumie na oba turnusy).
Termin zgłoszeń do 13.06.2008 r.
Po terminie – w przypadku wolnych miejsc przyjęte zostaną zgłoszenia dodatkowe wg daty przesłania do Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Informacje na temat kursu
Wzór karty zgłoszenia
Wzór oświadczenia


Szkolenie na młodszego ratownika wodnego i ratownika wodnego

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje kursy na:
- na Młodszego Ratownika WOPR w terminie 01-08.08.2008 r.
- na Ratownika WOPR w terminie 01-12.08.2008 r.

W trakcie każdego kursu planujemy przeszkolić 15 osób. W przypadku braku zgłoszeń na jeden z kursów lub ich małej ilości zostanie on odwołany, a liczba miejsc przesunięta na drugi kurs. W takim przypadku wszystkie osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w kursach zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu, po wyznaczonym terminie zgłoszeń.
Obecny limit miejsc:
- na młodszego ratownika wodnego - 1 miejsce na województwo,
- na ratownika wodnego - 1 miejsce na województwo.
Zgłoszeń na kurs młodszego ratownika i ratownika wodnego przyjmujemy do 11.07.2008 r. Po terminie – w przypadku wolnych miejsc przyjęte zostaną zgłoszenia dodatkowe wg daty przesłania do Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Informacje na temat kursu
Wzór karty zgłoszenia
Wzór oświadczenia