Jest nam niezmiernie milo poinformować naszych najmłodszych strażaków, ich opiekunów i jednostki ochotniczych straży pożarnych, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu IV Międzynarodowej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych Wieruszów 2024 organizatorzy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń krajowych postanowili zakwalifikować w pierwszej kolejności do udziału w Olimpiadzie następujące dziecięce drużyny pożarnicze:

W przypadku rezygnacji lub niedopełnieniu warunków udziału, drużyny z Polski lub z zagranicy organizatorzy zaproszą kolejne zgłoszone drużyny z listy rezerwowej.
Drużynom zakwalifikowanym gratulujemy i cieszymy się na spotkanie z Wami 1-2 czerwca br. w Wieruszowie.

Pozostałe informacje organizacyjne przekazane zostaną na adresy email.