Zestaw Umundurowania Sekcji

ZUS - Zestaw Umundurowania Sekcji - PROMOCJA

Zestaw obejmuje 6 mundurów USP. Dzięki ofercie Wytwórni Umundurowania Strażackiego możemy zaoferować zestaw umundurowania na atrakcyjnych warunkach. Zakup w tej cenie możliwy jest do zrealizowania wyłącznie w grudniu 2003 roku. Przy zakupie ZUS Ochotnicza Straż Pożarna uzyska dofinansowanie zakupu. Koszt zakupu po stronie OSP wynosi 1500 zł za zestaw płatne do końca lutego 2004r lub 165 zł płatne w miesięcznych ratach od marca do grudnia 2004 r.

Przypominamy, że od stycznia 2004 roku na sprzęt i wyposażenie dla ochrony przeciwpożarowej zostanie wprowadzony podatek VAT w wysokości 22 % (obecnie obowiązuje 0% stawka VAT). Od stycznia 2004 roku ceny dla odbiorców zostaną zwiększone o podatek VAT (22%).

Ponadto prosimy o zapoznanie się z artykułem "Przepisy prawa a USP". Wejście do Unii Europejskiej skutkuje wproadzeniem europejskiego systemu certyfikacji. Umundurowanie dla strażaków wprowadzane do obrotu (kupowane) po 1 maja 2004 r. będzie musiało spełniać ostrzejsze wymagania. Produkcja oparta o specjalne tkaniny (np. Nomex) będzie około trzykrotnie droższa.

Zakup ubrań USP do końca grudnia tego roku w ramach zakupów ratalnych zapewnia zabezpieczenie większej liczby strażaków za te same środki w odzież gwarantującą zwiększenie bezpieczeństwa, jak również uniknięcie podatku VAT .OSP mogą używać zakupione przed wejściem do UE umundurowanie do końca okresu przydatności do użycia.