Wzory druków na kampanię spraw.-wyb. w OSP i ZOSP RP 06-07

Uchwały dotyczące kampani sprawozdawczo-wyborczej:

1. Uchwała 125/23/2005 Prezydium ZG ZOSPRP z 15 września 2005 r. w sprawie wzorów druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP i wzorów dokumentów na zjazdy oddziałow Związku OSP RP. ściągnij uchwałę Prezydium ZOSP RP ściągnij załącznik do uchwały Prezydium ZOSP RP 2. Uchwała 56/XI/2005 Zarządu Głównego Związku OSP RP z 20.10.2005 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XII Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. ściągnij uchwałę Zarządu Głównego ZOSP RP ściągnij załącznik do uchwały Zarządu Głównego ZOSP RP


Wzory druków na zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP:

Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP uprzejmie informuje, że Uchwałą nr 125/23/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 15.09.2005 r.uchwaliło wzory druków na:
- walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych strazach pożarnych,
- wzory dokumentów na zjazdy oddziałów Związku OSP RP.

 • Druki dla OSP - (spakowany format zip) - ściągnij
  Spis druków dla OSP - ściągnij
  01. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo- wyborczego - ściągnij
  02. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym/sprawozdawczo-wyborczym - ściągnij
  03. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej - ściągnij
  04. Zał. nr 3 do protokołu: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej - ściągnij
  05. Zał. nr 3a do protokołu: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową - ściągnij
  06. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej - ściągnij
  07. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej - ściągnij
  08. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczego/ sprawozdawczo-wyborczego - ściągnij
  09. Zał. nr 7 do protokołu: Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP - ściągnij
  10. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP - ściągnij
  11. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu OSP - ściągnij
  12. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP - ściągnij

 • Druki dla Oddziału Gminnego ZOSP RP - (spakowany format zip) - ściągnij
  Spis druków dla Oddziału Gminnego - ściągnij
  01. Uchwała zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego Związku OSP RP - ściągnij
  02. Zał. nr 1 do Uchwały Zestawienie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/ miejskiego/ miejsko-gminnego - ściągnij
  03. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych/sprawozdawczo-wyborczych w OSP - ściągnij
  04. Plan przygotowań do zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  05. Regulamin Zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  06. Scenariusz obrad zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  07. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  08. Mandat. Zaproszenie delegata - ściągnij
  09. Zaproszenie na zjazd gminny - ściągnij
  10. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  11. Lista obecności ustępujących władz przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości - ściągnij
  12. Tezy do referatu na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  13. Tezy do Uchwały Programowej - ściągnij
  14. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału gminnego/miejskiego miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  16. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  17. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  18. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału gminnego/ miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  19. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP - ściągnij
  20. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału gminnego/ miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP - ściągnij
  21. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych/ sprawozdawczo – wyborczych w OSP - ściągnij

 • Druki dla Oddziału Powiatowego ZOSP RP - (spakowany format zip) - ściągnij
  Spis druków dla Oddziału Powiatowego - ściągnij
  01. Uchwała Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  02. Zał. nr 1 do Uchwały Zestawienie liczbowe delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz przedstawicieli - ściągnij
  03. Harmonogram zjazdów oddziałów gminnych miejskich miejsko-gminnych Związku OSP na terenie powiatu - ściągnij
  04. Plan przygotowań do zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  05. REGULAMIN Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - ściągnij
  06. Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP - ściągnij
  07. Tezy do Uchwały Programowej - ściągnij
  08. Lista obecności delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  09. Lista obecności ustępujących władz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego oraz zaproszonych gości - ściągnij
  10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  13. Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  14. Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  15. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP - ściągnij
  16. Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP - ściągnij
  17. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych sprawozdawczo – wyborczych - ściągnij

Druki z KRS przydatne podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej:

 • KRS-W : Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotuw rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - (ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) - ściągnij
 • KRS-ZZ20 : Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - (FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA ) - ściągnij
 • KRS-G : Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - (ZMIANA – ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ) - ściągnij
 • KRS-Z : Załącznik do wniosku o zmianę danychw Krajowym Rejestrze Sądowym - (ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI) - ściągnij
 • KRS-W : Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - (SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY) - ściągnij
 • KRS-Z : Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - (NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON) - ściągnij

Dział Organizacyjno-Prezydialny Biura ZG ZOSP RP poleca artykuł druha Czesława Kosiby, który ukazał się w nr 1/2006 czasopisma "Strażak"

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA ZWIĄZKU OSP RP ZEBRANIA W OSP
Rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszeń "Ochotnicza Straż Pożarna".
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być wielkim świętem w OSP, obok ważnych uroczystości w życiu OSP, jak nadanie sztandaru, oddanie do użytku nowej remizy, 75-lecie itd. Jest ono wydarzeniem szczególnym, ponieważ zbiera się wtedy ... .
Ciąg dalszy do pobrania w załączniku lub przeczytania w "Strażaku". - ściągnij artykul


Dodatkowe oprogramowanie:

Acrobat Reader 7.0 PL - wersja darmowa
(do odczytu plików w formacie *.pdf)
ściągnij
WinZip 9.0 - wersja shareware (21-dniowa)
(archiwizator do plików *.zip)
ściągnij