Ważne

Chętnych do wykorzystania dotacji prosimy o wypełnienie załączników i przesłanie do Biura ZG ZOSP RP w formie elektronicznej (monika.karlowicz@zg.zosprp.pl) lub faksem (022 827 53 29) do 30 maja br. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy, że kwota dotacji nie może przekroczyć 90% ogólnego jednostkowego kosztu organizacji wypoczynku.

Dodatkowych informacji udzielają:
Monika Karłowicz monika.karlowicz@zg.zosprp.pl, tel. 022 826 52 91 wew.120
Tomasz Poręba tomasz.poreba@zg.zosprp.pl, tel. 022 826 52 91 wew. 123.

Biuro ZG ZOSP RP
Załącznik do ściągnięcia