OSP Wierzbanowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej została założona 25 czerwca 1967 roku przez ówczesnego dyrektora tamtejszej szkoły pana Tadeusza Chobrzyńskiego. Do powstania straży przyczynili się także swoimi działaniami pan Józef Bogacz i pan Jan Muta. Pierwotnie pompa gaśnicza znajdowała się w szopie koło szkoły, a wyznaczone pary koni woziły ją do pożarów. Budowa remizy strażackiej rozpoczęła się w roku 1976, a działkę, na której się znajduje za niewielka kwotę kupiono od pana Marcina Dominika. Według pierwszych planów budowy strażnica miała być budynkiem jednokondygnacyjnym, jednak w czasie budowy podjęto decyzję o dalszej rozbudowie. Wszelkie prace wykonywane były w ramach czynu społecznego przez ówczesnych strażaków. Finansowanie przedsięwzięcia przez władze Gminy, wspierane było przez działalność straży, która organizowała zabawy taneczne, a uzyskany dochód przeznaczony był na budowę remizy. W roku 1988 odbyło się poświęcenie nowego budynku, a w 1989 r. - poświęcenie sztandaru. Samochód strażacki został przekazany w roku 1988 i służy do dziś.


Powiększ zdjęcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbanowej, w pierwszych latach działalności, liczyła około 20 strażaków. Pierwszym komendantem był pan Władysław Bednarz, zastępcą komendanta Aleksander Ciślik. Kolejnym komendantem był pan Antoni Pala, prezesem pan Stanisław Rokosz, a skarbnikiem Pan Józef Bogacz.

W szeregach strażaków stoją także młodzi chłopcy, tzw. młodzieżówka, która powstała w 1988, a także żeńska młodzieżówka, licząca 9 dziewcząt, godnie reprezentująca wierzbanowską straż już od dziewięciu lat.

W ostatnich latach można zauważyć, że teren wokół remizy powiększył się, a budynek został odnowiony i ulepszony. Zostały dobudowane sanitariaty, wymieniono okna, odnowiono pomieszczenia dawnego klubu i od kilku lat działa w nich świetlica środowiskowa.

Więcej na naszej stronie internetowej:
www.ospwierzbanowa.c0.pl