OSP Karsy (gm. Gołuchów)

W dniu 23 czerwca 1935 r. o godz. 1900 odbyło się zebranie organizacyjne na którym podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach. Na zebraniu organizacyjnym 36 osób zostało zapisanych w szeregi stowarzyszenia. Oficjalnie Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsach zostało zarejestrowane w sądzie w kwietniu 1936 roku.

Od samego początku prowadzone były zapisy z zebrań strażackich i zachowały się prawie wszystkie protokoły od 1935 r. Brak zapisów z okresu II wojny światowej, ale już po wojnie w 1945 r. znów rozpoczęto aktywną działalność, która trwa do dnia dzisiejszego.

Już z pierwszych zebrań i protokołów z tych zebrań wynika, że od samego początku myślano o budowie budynku straży pożarnej. Jednak przez wiele lat, z różnych przyczyn, okresu wojennego i powojennego, było to z różnych powodów niemożliwe. Dopiero 28.01.1984 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczego podjęto uchwałę i powstał Komitet Budowy Domu Strażaka w Karsach. Był to pierwszy poważny krok do zrealizowania planów budowy remizy.

Jednak przeobrażenia jakie wówczas dokonywały się w naszym kraju odłożyły marzenia o własnym budynku na pewien czas. Minęło ponad dziesięć lat, bo w roku 1995 r. została zakupiona przez Urząd Gminy Gołuchów działka pod budowę remizy strażackiej.

W międzyczasie w dniu 23.01.1996 r. otrzymaliśmy motopompę PO-5 (M-800).

W dniu 03.10.2002 r. otrzymaliśmy samochód marki ŻUK typ GML który znacznie zwiększył możliwości działania straży.

Pierwsze prace przy budowie rozpoczęły się w 2001 roku. Mieszkańcy Kars przepracowali przy budowie razem kilkaset godzin i poświęcili wiele swojego czasu i zaangażowania, co utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że taki budynek dla naszej społeczności jest bardzo potrzebny.

Dzięki Urzędowi Gminy Gołuchów i zaangażowaniu mieszkańców Kars marzenia nasze mogły się spełnić. Po 70 latach istnienia OSP Karsy, 5 czerwca 2005 r. uroczyście otwarliśmy i poświecili nową remizę OSP Karsy.

Także z uznaniu zasług i 70-lecia istnienia OSP Karsy Gmina Gołuchów na czele z Wójtem Gminy Panem Markiem Zdunkiem i Przewodniczącym Rady Gminy Janem Sobczakiem, ufundowali sztandar dla OSP Karsy. Sztandar został odznaczony przez ZOSP RP Prezydium Zarządu Głównego w kwietniu 2006 r. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Aktualnie OSP Karsy posiada 36 członków czynnych i 26 członków MDP. To właśnie młodzież jest naszą przyszłością i jej poświęcamy wiele czasu. To młodzież przejmie po nas dorobek kilkudziesięciu lat istnienia OSP Karsy. Efekty tej pracy już są widoczne. Członkowie MDP od kilku lat zajmują pierwsze miejsca w Turniejach OTWP oraz w zawodach sportowo-pożarniczych. Młodzież czynnie uczestniczy w innych organizowanych turniejach i zawodach sportowych: w rajdach rowerowych, turniejach w tenisa stołowego, piłki siatkowej i halowej. Skupiamy młodzież nie tylko ze wsi Karsy, ale także z sąsiednich wiosek: Czechla, Kucharek, Szkudli, gdzie niema jednostek OSP.

OSP Karsy jest stowarzyszeniem które wypełnia nie tylko obowiązki określone przez statut, ale także integruje miejscową społeczność, pobudza do czynnego uczestnictwa w życiu społeczności, mobilizuje do współzawodnictwa i pracy dla wspólnego dobra i rozwoju. Jednocześnie pracuje nad wizerunkiem OSP, aby była ona postrzegana jako grupa ludzi zawsze gotowych do bezinteresownej pomocy, często narażających własne życie.


Skład Zarządu OSP Karsy:

  • Prezes OSP Karsy Jan Jędrzejak
  • Komendant OSP Karsy Krzysztof Bociański
  • Z-ca Komendanta OSP Karsy Marek Czaplicki
  • Gospodarz OSP Karsy Stanisław Kaźmierzcak
  • Sekretarz OSP Karsy Jacek Dobrzyński
  • Członek Zarządu OSP Karsy Andrzej Kieliba

Stan na dzień 20.03.2009 r.