Znamy już nominowanych do FLORIANÓW 2017!

Do I. edycji FLORIANÓW Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów zostało zgłoszonych aż 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 nominacji do FLORIANÓW 2017.

Zakończył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY. Finalnie do pierwszej edycji Konkursu wpłynęło 375 zgłoszeń z całej Polski i we wszystkich 12 kategoriach. Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do kategorii konkursowych wydała werdykt – nominacje do FLORIANÓW 2017. W elitarnym gronie nominowanych znajdują się 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzej najlepsi pracodawcy zgłoszeni przez uczestników Konkursu.

FLORIANY Ogólnopolski Konkurs na  Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w celu promowania i nagradzania najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz we współpracy z partnerami - samorządami, lokalnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. Zainteresowanie Konkursem FLORIANY, poparte ogromną liczbą zgłoszeń ze wszystkich województw, potwierdza potrzebę społeczną przeprowadzania tego typu konkursów. Do tej pory, ludzie dobrej woli - lokalne środowiska z OSP na czele - realizowały i nadal realizują różne prospołeczne inicjatywy bez rozgłosu i bez oczekiwania na nagrodę. Są to ludzie, którym leży na sercu wspólne dobro ich małej Ojczyzny, jej rozwój i poprawa jakości życia. Potrafiąc zainspirować szersze grupy społeczności, integrują ludzi wokół wspólnych celów i praktycznie codziennie podejmują większe lub mniejsze wyzwania, dzięki którym życie staje się bardziej bezpieczne i bardziej kolorowe. Jednocześnie przekazują swój prospołeczny zapał młodszym pokoleniom, które w ten sposób uczą się społecznych wartości i wrażliwości na potrzeby innych. Dziś, dzięki Konkursowi FLORIANY takie inicjatywy realizowane przez lokalne środowiska z OSP na czele mają szansę na uznanie w ogólnopolskiej skali.

„Znając środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych i aktywne zaangażowanie strażaków ochotników w działania wykraczające poza sferę stricte ratowniczą, liczyliśmy na duże zainteresowanie Konkursem FLORIANY. Ale z nieukrywaną satysfakcją potwierdzam, że skala zgłoszeń mile nas zaskoczyła! W sumie wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw bez wyjątku i we wszystkich kategoriach. Kapituła Konkursu miała trudny wybór, ponieważ wszystkie inicjatywy były naprawdę ciekawe i zasługiwały na uwagę, choć z powodu uchybień formalnych do oceny konkursowej nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 inicjatyw, i spośród nich wyłoniła nominowanych. W imieniu organizatora i wszystkich partnerów Konkursu bardzo podziękuję wszystkim zespołom za uczestniczenie, nadesłanie zgłoszeń i chęć zaprezentowania swoich prospołecznych dokonań na ogólnopolskim forum. Konkurs FLORIANY jest formą pokazania naszego wielkiego uznania dla strażaków ochotników i lokalnych środowisk za ich społeczne zaangażowanie w życie mieszkańców naszych małych Ojczyzn, którym poświęcają swój wolny czas.” – powiedziała Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka” pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „FLORIANY”.  

Nominowani do FLORIANÓW 2017

(zestawienie w PDF)

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury
OSP Zielkowo, woj. warmińsko – mazurskie – projekt realizowany przez OSP z partnerami,
OSP Nowe Żukowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Gąbin, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Grabowiec, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
II Poprawa bezpieczeństwa
OSP Miejsce Odrzańskie, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Frysztak, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Zielonka, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Bogunice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Jodłówka – Wałki, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Karsin, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
III Ochrona środowiska i ekologia
OSP Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Grzegorzew, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Przymiłowice, woj. śląskie  - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Mników, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
OSP Bródki, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Łuszkowo, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Bierna, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Goraj, woj. lubelskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Nacław, woj. zachodniopomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
V Edukacja
OSP Poręba, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Letnica, woj. lubuskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Radwanice, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Kalinowo, woj. warmińsko – mazurskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Janków Przygodzki, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Niegowonice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki
OSP Dymitrów Mały, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Grzybowa Góra, woj. świętokrzyskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Jagodzin, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Złe Mięso, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Polesie, woj. łódzkie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
Oddział Powiatowy ZOSP RP Żnin, woj. kujawsko-pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
VII Kultura i tradycja
OSP Lekowo, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Pludry, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Łodygowice, woj. śląskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Lubnia, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Pawłowo, woj. pomorskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń
OSP Ulanica, woj. podkarpackie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Górki Zagajne, woj. kujawsko-pomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Mąkoszyce, woj. opolskie - projekt realizowany przez OSP partnerami
OSP Mrowino, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Spręcowo, woj. warmińsko-mazurskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
IX Integracja społeczna
OSP Biały Kościół, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Podkońce, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Grabowiec, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Sułkowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Równe, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego
OSP Rabiany, woj. mazowieckie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
 
XI Współpraca zagraniczna
OSP Bielewo, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Budzów, woj. dolnośląskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie - projekt realizowany przez OSP z partnerami
OSP Głębowice, woj. małopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
OSP Lotyń, woj. wielkopolskie - projekt realizowany przez OSP samodzielnie
 
XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
Amica S.A. , woj. wielkopolskie
NOWAK „Okucia Meblowe” Sp. z o.o., woj. wielkopolskie
Szkoła Podstawowa w Biernej, woj. dolnośląskie

Zwycięzców pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY w poszczególnych kategoriach poznamy podczas Gali Finałowej połączonej z uroczystymi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, która odbędzie się 4 maja 2017 r. w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

www.floriany.pl

 

Liczba zgłoszeń wg województw
Dolnośląskie – 28
Kujawsko-pomorskie – 25
Lubelskie – 16
Lubuskie – 13
Łódzkie – 23
Małopolskie – 37
Mazowieckie – 52
Opolskie – 14
Podkarpackie – 25
Podlaskie – 5
Pomorskie – 12
Śląskie – 31
Świętokrzyskie – 14
Warmińsko-mazurskie – 19
Wielkopolskie – 40
Zachodniopomorskie - 21