Zaproszenie na szkolenie dla animatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży i wnioskodawców PNWM 17-20.02.2011 r.

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP od 2003 roku pełni funkcję jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Jednym z ważnych zadań jednostki centralnej jest działalność szkoleniowa, służąca podnoszeniu jakości polsko-niemieckich spotkań młodzieży.

Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim szkoleniu poświęconym tematyce animacji językowej. Szkolenie jest organizowane wspólnie z niemiecką organizacją pożarniczą Deutsche Jugendfeuerwehr, która pełni funkcję jednostki centralnej PNWM dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Niemczech.

Co to animacja językowa?

Jest to metoda pracy wykorzystująca proste ćwiczenia językowe w luźnej, zabawowej formie. Animacja językowa jest nieoceniona podczas spotkań polsko-niemieckich jako forma integracji, nauki języka, przygotowania grupy do wyjazdu.
 
Termin szkolenia - 17-20 lutego 2011 roku
Miejsce – Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Mikuszewie,
woj. wielkopolskie (www.mikuszewo.org)
Termin zgłoszenia – 4 lutego 2011 r.
 
Uczestnicy:
20 osób z Polski
20 osób z Niemiec
 
Współorganizatorzy:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Mikuszewie
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla doświadczonych organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży, jak również dla osób, które rozpoczynają trudną drogę animatora spotkań. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego. Zapewniamy pomoc tłumaczy.

Oprócz zajęć związanych z animacją językową przewidziano również szkolenie dotyczące zasad wnioskowania o dotacje ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i rozliczania dofinansowania (grupa początkująca i zaawansowana).
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
(Dział Programowy)
ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
faks 022 827 53 29, monika.karlowicz@zg.zosprp.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu.

Monika Karłowicz