Zakończenie projektu „Aktywacja Edukacji Orkiestrowej II” realizowanego przez OSP Krasocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie zakończyła realizację projektu „Aktywacja Edukacji Orkiestrowej II” dofinansowanego ze środków Funduszu Promocji Kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie również kształcenie słuchu i musztrę.

W roli instruktorów wykorzystaliśmy naszych wychowanków, którzy rozwijają się muzycznie (np. Akademie Muzyczne, Studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów Orkiestr dętych itp.) oraz zaangażowaliśmy nauczycieli szkół muzycznych, pedagogów, filharmoników. Zależy nam na łączeniu profesjonalnego świata muzycznego z amatorskim, a przez to podnoszenie efektywności edukacji prowadzonej w naszej orkiestrze.

W projekcie wzięło udział ponad 70 osób, zrealizowano ponad 330h zajęć warsztatowych. Podsumowaniem działań był popis projektu w remizie OSP, w którym wzięli udział przede wszystkim uczniowie orkiestry. Rodzice naszych młodych adeptów mogły zobaczyć i usłyszeć swoje dzieci zarówno solo, jak również w składach kameralnych oraz wspólnie ze starszymi muzykami.