XI Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych". Termin przesłania zgłoszeń - do 29.02.2020 roku

Tradycyjnie do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu. Do konkursu mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać do końca lutego br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

W XI edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2019 roku.

Termin przesłania zgłoszeń - do 29.02.2020 roku.

Regulamin
Formularz zgłoszenia