Wybrano władze w Świętokrzyskiem

14 maja Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Świętokrzyskiego na którym wybrano nowe władze.

Uczestniczyło w nim 60 spośród 61 delegatów, ustępujące władze oraz zaproszeni goście: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Wiesław Golański, posłowie: Kazimierz Kotowski (delegat na Zjazd) oraz Krystian Jarubas (członek OSP Błotnowola, gm. Nowy Korczyn), a także przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska, wicewojewoda, jednocześnie delegat na Zjazd Andrzej Bętkowski, kapelan świętokrzyskich strażaków ks. Kanonik Marek Mrugała.

Podczas Zjazdu uhonorowano zasłużonych strażaków. Złote Znaki Związku otrzymali: Marek Cieciura i Andrzej Rożkiewicz; Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza: Andrzej Bętkowski, Marek Długosz, Wojciech Fudalej, Jerzy Kurek, Zdzisław Leks, Michał Markiewicz, Krzysztof Nowak, Ireneusz Żak, a złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Agnieszka Łochowska i Bożena Rem.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie, a poczet sztandarowy wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzowie (gm. Morawica).

Obradom przewodniczyli druhowie Bolesław Gradziński i Zdzisław Leks. W ich trakcie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze Oddziału Wojewódzkiego oraz przyjęto program działania na nową kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Świętokrzyskiego został wybrany jednogłośnie Mirosław Pawlak, a wiceprezesami: Bolesław Gradziński, Krzysztof Gajewski, Zdzisław Leks i Ireneusz Żak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Marcina Parkę, Sądu Honorowego Mariana Tworka. Spośród 9 delegatów wybrano 3 przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP: Mirosława Pawlaka, Bolesława Gradzińskiego i Ireneusza Żaka.