Wybrano władze w Małopolsce

Podczas IV Zjazdu OW ZOSP RP Woj. Małopolskiego przyznano absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrano jego nowych członków.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Woj. Małopolskiego odbył się 29 kwietnia w auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Przewodniczącym Zjazdu został Kazimierz Sady, dyrektor Biura Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie, jego zastępcą Ryszard Pikul, zaś sekretarzem Zjazdu Łukasz Smółka. Na ogólną liczbę 93 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 74 (79,6 proc.).

W skład Prezydium Zarządu OW ZOSP RP Woj. Małopolskiego w nowej kadencji 2017‒2022 weszli: prezes Edward Siarka, wiceprezesi ‒ Stanisław Sorys, Adam Domagała, Zbigniew Duda, Krzysztof Kosiba, Władysław Kucharski, Leszek Zięba oraz sekretarz Marcin Gaweł. Na przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP wybrano: Józefa Cholewkę, Adama Domagałę, Andrzeja Jarochę, Edwarda Siarkę i Łukasza Smółkę. Delegatami na Zjazd Krajowy ZOSP RP zostali: Józef Cholewka, Aleksander Domalik, Jan Halbina, Krzysztof Kosiba, Władysław Kucharski, Tadeusz Kwiatkowski, Sławomir Łaciak, Krzysztof Malik, Piotr Musiał, Jan Mól, Jerzy Obstarczyk, Wojciech Pawlikowski, Antoni Piętka oraz Jan Podmokły. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard Pikul, a Sądu Honorowego Marek Gabzdyl.