Stanowisko ZOSP RP WUS w sprawie artykułu bryg. w stan. spocz. Tomasza Krasowskiego

W nawiązaniu do obszernego artykułu autorstwa p. bryg. w stan. spocz. Tomasza Krasowskiego – „Garnitur” szyty na miarę – porównanie ubrań ochronnych strażaka - zawartego na stronie Remiza.com.pl ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach jako producent jednego z zaprezentowanych w nim ubrań chciałaby zabrać głos i odnieść się do zawartych w nim kwestii. Na wstępie  należy odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się na początku artykułu, a mianowicie ...Czy producenci zrobili wszystko aby za ustaloną „dekretem” cenę (3800 zł brutto) dostarczyć dobre, bezpieczne ubrania, zgodne z normami i opisem przedmiotu zamówienia, który niestety zawierał błędy oraz wiele nieścisłości…

Naszym zdaniem jedynymi instytucjami, które są uprawnione do odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, są  jednostki notyfikowane wydające certyfikaty badania typu UE oraz CNBOP-PIB w Józefowie wydające Świadectwa Dopuszczenia. To jednostki notyfikowane przeprowadzają cały proces badania typu UE, a po jego pozytywnym zakończeniu wydają stosowny certyfikat, który jest potwierdzeniem dla użytkownika, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz wymagania stosownych norm.

To także CNBOP-PIB w Józefowie wydając świadectwo daje potwierdzenie, że dopuszcza wyrób do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

W dalszej części naszej wypowiedzi, chcielibyśmy ustosunkować się do zapisów zawartych w artykule w kolorze czerwonym, które to dotyczą według autora …niezgodności z OPZ lub normą, niezgodność ze „sztuką krawiecką”… Nasza wypowiedź nie będzie dotyczyć ubrań firm konkurencyjnych, a tylko wyrobów naszej firmy.

Dla ułatwienia komentarza przytaczamy zdjęcia i podpisy ze strony, na której zawarty był artykuł i nasze odniesienie do danej sprawy.

 

Zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 9 KG PSP (17.07.2018) - brak zapisów na temat zabezpieczenia otworów do odprowadzenia wody  – powołanie jedynie na PN-EN 469.
 • OPZ -  ,, Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną”.   Brak zapisu określającego  w jaki sposób mają być wykonane otwory na  odprowadzenie wody.
 • PN-EN 469 – bariera chroniąca przed podsiąkaniem to ,,materiał, który zapobiega przedostawaniu się cieczy od strony zewnętrznej wyrobu odzieżowego do wnętrza wyrobu odzieżowego, zazwyczaj uzupełniający, lub częściowo zastępujący na brzegu (-ach) barierę chroniącą przed wilgocią’’.

Z powyższych zapisów wynika, iż wyrób spełnia powyższe wymagania, w żadnym punkcie nie wystąpiła niezgodność z normą lub OPZ.

Sztuka krawiecka nie wymaga, żeby w laminatach otwory musiały być obrębione, gdyż nie ulegają one  strzępieniu.  Producent ma dowolność ich wykonania.

Zdaniem ZOSP RP WUS uwaga jest nieuzasadniona.

 

Zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 9 KG PSP (17.07.2018) - brak zapisów na temat zamka  – powołanie jedynie na PN-EN 469
 • OPZ -  brak zapisów,  iż zamek musi być osłonięty od ciała ratownika.
 • PN-EN 469 – brak zapisów o sposobie zapinania (norma mówi tylko o kombinacji bezpiecznego zamknięcia)

Z powyższych zapisów wynika, iż producent ma dowolność wykonania wszycia zamka.

Zdaniem ZOSP RP WUS uwaga jest nieuzasadniona, tym bardziej że zamek został podwójnie zabezpieczony od strony zewnętrznej.

 

Zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 9  KG PSP (17.07.2018) - brak jakiegokolwiek zapisu - powołanie jedynie na PN-EN 469
 • OPZ -  ,, zamek przykryty plisą o szerokości min.100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu ,,rzep’’,  ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm’’.
 • PN-EN 469 - brak zapisów o sposobie zapinania (norma mówi tylko o kombinacji bezpiecznego zamknięcia)

Z powyższych zapisów wynika, iż zostały spełnione wszystkie  zawarte  założenia.  Wewnętrzna plisa stanowi tzw. ,,rynienkę’’, która zabezpiecza nie tylko przed przedostaniem się wody do wnętrza kurtki ( jest więc „wykończeniem wodoszczelnym”  ) ale też stanowi dodatkową  ochronę  ratownika przed  nagrzaniem zamka.  Taka konstrukcja jest atutem ubrania, występuje ona w wielu zagranicznych projektach z użyciem wysokiej klasy membran.

Zdaniem ZOSP RP WUS uwaga jest nieuzasadniona.

 

Zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 9 KG PSP (17.07.2018) - brak jakiegokolwiek zapisu - powołanie jedynie na PN-EN 469
 • OPZ -,, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej długości 40 cm każdy, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania’’.
 • PN-EN 469 –  ,,warstwa wewnętrzna to wewnętrzny materiał kompletnego zestawu

            odzieżowego, znajdujący się najbliżej skóry użytkownika’’.                                                                            Z powyższych zapisów wynika, iż wyrób spełnia wyżej wymienione wymagania i poprzez otwór rewizyjny można dokonać inspekcji warstw wewnętrznych. Dolne otwory w membranie w kurtce zapewniają możliwość dotarcia do nośnika membrany .

Zdaniem ZOSP RP WUS uwaga jest nieuzasadniona.

                                                                      

Zgodnie z:

 • Zarządzeniem nr 9 KG PSP  (17.07.2018) - brak jakiegokolwiek zapisu - powołanie jedynie na PN-EN 469
 • OPZ - ,,…na zewnątrz wzmocnienie z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny’’.
 • PN-EN 469 - norma nie przewiduje badań odporności na ścieranie i przecięcie w stosunku do tkaniny na wzmocnienia.

Z powyższych zapisów wynika, iż wszystkie warunki zostały spełnione.

Zarzut bezpodstawny.

 

Uwzględniając powyższe, mamy nadzieję, iż nasza wypowiedź jest dla autora artykułu -„Garnitur” szyty na miarę – porównanie ubrań ochronnych strażaka i dla jego odbiorców wyczerpująca i rozwieje wiele rodzących się po jego przeczytaniu wątpliwości.

ZOSP RP WUS pragnie  zaznaczyć, iż ocenie został poddany tylko jeden z trzech podstawowych modeli (SAFETY I)  będących w naszej ofercie, nie oceniono modelu SAFETY II i ubrania ochronnego, specjalnego 6S (BIS i NEW), które zawierają inne rozwiązania materiałowe.

Podsumowując chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt, który może być refleksją do zastanowienia się, a mianowicie: każdy proces projektowania powinien zostać zakończony etapem tzw. walidacji.

Walidację należy przeprowadzić w warunkach rzeczywistych przez użytkownika przez ustalony okres lub do jego całkowitego zużycia. Projekt NCBiR, na podstawie którego powstała specyfikacja  skończył się na poziomie 8 i nie obejmował tego etapu.

Zważywszy na całą sytuację jaka miała miejsce – tj. termin ogłoszenia ostatecznych przepisów (trzy razy zmieniające się Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego PSP)  i termin ogłoszenia przetargów, twierdzimy, że nie było czasu na  praktyczne przetestowanie wyrobów uszytych według OPZ opracowanego przez KG PSP.

 

Dział Rozwoju i Jakości ZOSP RP WUS