Wizyta gruzińskiej delegacji w siedzibie ZOSP RP

W środę, 20 listopada, siedzibę Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odwiedziła grupa gruzińskich wolontariuszy przebywająca w Polsce z wizytą studyjną w ramach projektu „Ochotnicze Straże Pożarne jako forma doraźnego reagowania kryzysowego” zorganizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej (FSM) i Fundację Liderzy Przemian (FLP) przy patronacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt dotyczy grupy wolontariuszy, stanowiących prototyp jednostki OSP w Bordżomi (Gruzja), która jest dopiero tworzona, na fundamencie własnej lokalnej, obywatelskiej inicjatywy.

Grupa funkcjonuje od roku i można w wielkim uproszczeniu nazwać jej powstanie eksperymentem, który został uruchomiony w wyniku skutków katastrofalnych pożarów lasów w Bordżomi latem 2018 roku. Gruzini posiadają bardzo ważną cechę dla tego przedsięwzięcia – mają wysoką chęć pomagania innym.

Podczas spotkania w imieniu Prezesa ZG ZOSP RP gości przywitała Druhna Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP.

Głównym punktem wizyty była prezentacja „OSP i ZOSP RP w działaniu na rzecz ochrony ludności” przedstawiona przez Druha Zbigniewa Kaliszyka. Omówiono status Związku OSP RP jako organizacji pożytku publicznego, przedstawiono cele, strukturę, zadania, tradycje oraz rys historyczny. Kolejnym etapem prezentacji było zaprezentowanie podstaw prawnych do organizacji i funkcjonowania oraz źródeł finansowania OSP w Polsce.

Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie poza ratowniczo-gaśniczych działań Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania społeczne, edukacyjne, prewencyjne realizowane na rzecz bezpieczeństwa przez strażaków OSP w Polsce wzbudziły w gościach największy podziw i uznanie. Podczas prezentacji uczestnicy aktywnie zadawali pytania, co pozwoliło na aktywne przekazywanie doświadczeń i ciekawą dyskusję.

Na zakończenie spotkania Druhna Teresa Tiszbierek opowiedziała o doświadczeniach pracy z dziećmi i młodzieżą z Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Przedstawiła szczegóły współpracy międzynarodowej oraz wagę zawodów sportowo-pożarniczych jako elementu przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych. Największym uznaniem zebranych cieszyły się zaprezentowane materiały filmowe z olimpiad i zawodów z udziałem dzieci i młodzieży.

Podczas wizyty w Polsce delegacja gruzińska odwiedzi Ochotnicze Straże Pożarne m.in. w Nałęczowie, Skułach i Ożarowie Mazowieckim.

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej