Wielkie ślubowanie małych strażaków gminy Celestynów.

7 października w Celestynowie odbyła się niecodzienna uroczystość ślubowania ponad 100 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP gminy Celestynów. Inicjatorem oraz organizatorem ślubowania MDP był Wójt Witold Kwiatkowski. Patronat honorowy nad uroczystością objął Starosta Otwocki Pan Mirosław Pszonka Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP powiatu otwockiego, który po uroczystym ślubowaniu młodzieży na sztandar OSP dokonał pasowania na członka MDP. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dętą OSP Pilawa pod batutą kapelmistrza Pana Krzysztofa Czajki oraz obecność pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych gminy Celestynów: OSP Celestynów, OSP Dąbrówka, OSP Dyzin, OSP Podbiel, OSP Regut oraz OSP Zabieżki.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski wyraził satysfakcję z powołania młodzieżowych drużyn pożarniczych w gminie, poprzez które młodzież pragnie publicznie zadeklarować udział w kontynuacji zadań związanych z ochroną życia, zdrowia i mienia. Wójt zwrócił uwagę na symbolikę powołania MDP z setną rocznicą powołania pierwszej Straży Ogniowej na terenie Gminy Celestynów w Lasku i w Dąbrówce. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu członkowie MDP odebrali legitymacje członkowskie opracowane zgodnie z wzorcowym regulaminem młodzieżowej drużyny pożarniczej przyjętym przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Nie zabrakło także upominków, które wręczył Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście honorowi w osobach: Teresa Tiszbierek - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka Prezes ZOP ZOSP RP powiatu otwockiego, st. bryg. Mariusz Zabrocki – KP PSP w Otwocku, Dariusz Grajda – Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego oraz Prezes ZOG ZOSP w Celestynowie. Wójt Gminy Celestynów wręczył zaś podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli organizację młodzieżowych drużyn pożarniczych w gminie Celestynów a także pogratulował i podziękował rodzicom za ich wkład w wychowanie dzieci i młodzieży. Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Pilawa a także program artystyczny przygotowany przez uczniów oraz pedagogów ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie.

Działalność MDP nie kończy się jednak na uroczystym ślubowaniu ale drużyny mają wyznaczonych opiekunów, instruktorów z danej OSP oraz nauczycieli ze szkoły. Celem pracy i działalności MDP jest przygotowanie członków do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i przyszłej służby w szeregach OSP oraz kształcenie młodzieży w kierunku szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zdjęcia m.in.: Urząd Miasto i Gmina Otwock oraz iOtwock.info