THW-Jugend z wizytą w Polsce – nowe pespektywy współpracy

W dniach 16-18 listopada 2018 r. w Pruszczu Gdańskim odbyło się pierwsze polsko-niemieckie spotkanie opiekunów młodzieży skupionej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych i w organizacji Technisches Hilfswerk-Jugend. Jego celem było poznanie specyfiki działania obu organizacji, znalezienie partnera do współpracy, wymiana doświadczeń.

Spotkanie było wynikiem podpisania w sierpniu 2017 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Technisches Hilfswerk-Jugend.

Projekt odbył się przy wsparciu Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Więcej o THW-Jugend można znaleźć na stronie: www.thw-jugend.de