Święty Jan Paweł II i strażacy

Ze względu na doniosły jubileusz 40. rocznicy wyboru Papieża-Polaka zwracamy się do wszystkich OSP i Oddziałów Związku o nadsyłanie zdjęć, relacji, wspomnień ze spotkań ze św. Janem Pawłem II.

Prosimy również o skany zapisków w strażackich kronikach i wydawnictwach okolicznościowych dotyczących Pontyfikatu św. Jana Pawła II. Chcemy przygotować wystawę pn. „Święty Jan Paweł II i strażacy” do wykorzystania podczas spotkań programowych oraz przygotowania wydawnictw okolicznościowych.

Materiały prosimy przesłać na adres historia@zosprp.org.pl w możliwie najszybszym terminie (w październiku), nie później niż do 18 listopada br.

Prosimy pamiętać o podaniu autorów zdjęć i tekstów ze zgodą na ich wykorzystanie.