Strażacka Wigilia u „Najlepszych z Najlepszych” – MDP Dziergowice

Świąteczny czas to również okazja do strażackich spotkań i życzeń. „Spotkanie przy wigilijnym stole” zorganizowała 22 grudnia br. również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Dziergowice.

Drużyna kierowana przez opiekunów Sebastiana Kwoczałę i Piotra Garbasa w roku 2018 zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna. Przy „wigilijnym stole” z młodymi druhami spotkali się i podzielili symbolicznym opłatkiem m.in.: druhna Teresa Tiszbierek Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz druh Roman Olbrych Prezes OSP w Dziergowicach.

Spotkanie było okazją do podsumowania wszystkich wydarzeń, które młodzi druhowie organizowali i w których brali udział. Dla drużyny mimo już osiągniętego sukcesu rok 2018 był wypełniony pracą obfitującą w kolejne sukcesy i czasem nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych i reprezentowania Związku OSP RP na zawodach, sympozjach i innych przedsięwzięciach.

MDP Dziergowice wraz z opiekunami składa strażackie życzenia wszystkim strażakom i ich rodzinom a szczególnie członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych życząc im Wesołych Świąt!