Spotkanie Opłatkowe Strażaków województwa małopolskiego

W dniu 17 grudnia w Krakowie a 18 grudnia br. w Tarnowie odbyły się tradycyjne Spotkania Opłatkowe Strażaków województwa małopolskiego.

W Krakowie w sobotę w spotkaniu udział wzięło ok 1000 strażaków ochotniczych straży pożarnych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z całej Małopolski oraz delegacje strażaków z województw: świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpacia, jak również delegacja strażaków ze Słowacji.

Spotkanie opłatkowe uświetnili swoją obecnością: Pani Premier Rządu RP - Beata Szydło, Edward Siarka - Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, wiceprezesi Zarządu Głównego ZOSP RP w osobach: Teresa Tiszbierek i Janusz Konieczny, st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Szkodoń biskup pomocniczy, Pan Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz księża ks. bryg. Jan Krynicki - krajowy kapelan strażaków, ks. mł. bryg. Władysław Kulig - kapelan małopolskich strażaków oraz prezesi zarządów powiatowych, gminnych i miejsko-gminnych ZOSP RP a także komendanci powiatowi i miejscy PSP z woj. małopolskiego.

Składając życzenia w przemówieniu do zgromadzonych strażaków Pani Premier Rządu RP Beata Szydło odniosła się do współpracy ze strażakami podczas zabezpieczenia przez nich Światowych Dni Młodzieży oraz codziennej trudnej służby i odpowiedzialności za bezpieczeństwo drugiego człowieka.

Przed błogosławieństwem opłatków odbyła się uroczystość wręczenia druhom odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP, które otrzymali: Srebrny Krzyż Zasługi - dh Drwiła Józef z OSP Radłów, dh Jachimek Tadeusz z OSP Radłów oraz dh Solecki Zdzisław z OSP Ziemnodół, Brązowy Krzyż Zasługi - dh Ziarno Grzegorz z OSP Osiek. Odznaczenia wręczyli Pani Premier Rządu RP - Beata Szydło, Edward Siarka - Poseł na Sejm RP i Wojewoda Małopolski - Józef Pilch.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom udzielił JE Ks. Biskup Jan Szkodoń -biskup pomocniczy i wikariusz generalny Metropolity Krakowskiego, który również złożył życzenia i podziękowania dla wszystkich strażaków.

Spotkanie prowadził dh Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Kolędowanie zostało rozpoczęte koncertem w wykonaniu chóru im Jana Pawła II ze Strumian pod batutą Pana Piotra Piwko. Ponadto w trakcie składania sobie życzeń wszystkim uczestnikom umilały czas zespoły muzyczne: z OSP Lipnica Wielka i „Radoczanie”.

W niedzielę 18 grudnia br. w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie na Regionalnym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków spotkali się również druhny i druhowie aby w przededniu Świąt Bożego Narodzenia podzielić się opłatkiem, kolędować i wzajemnie złożyć sobie życzenia.

Na wspólnym kolędowaniu obecni byli strażacy z powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego a wraz z nimi parlamentarzyści i samorządowcy poszczególnych szczebli na czele z Wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem oraz Prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą.

Obecni byli również organizatorzy w osobach: Edward Siarka - Poseł na Sejm RP, prezes ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego; Kazimierz Sady – Prezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Krakowie; przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP wiceprezes Teresa Tiszbierek oraz st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP. Modlitwie przewodniczył zaś biskup tarnowski ks. Andrzej Jeż.

Spotkania Opłatkowe Strażaków mają już swoją kilkuletnią tradycję. Wyjątkowość i podniosły charakter tej uroczystości związany jest nieodzownie z wielką wewnętrzną dyscypliną i jednością strażackiej braci. W trakcie spotkania opłatkowego padło wiele słów uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej służby strażaków, dla ofiarności działań na rzecz bezpieczeństwa w różnych sferach życia. Szczególnie mocno podsumowano rolę druhów ochotników w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. Wskazywano dotychczasowy dorobek, ale także mówiono o potrzebach strażackiego środowiska, które w dużej mierze decydują o jakości i skuteczności niesionej przez strażaków pomocy. Strażacy odebrali wiele podziękowań za swoje poświęcenie i ofiarną służbę oraz przyjęli moc życzeń świątecznych i noworocznych od organizatorów i zaproszonych gości.

Uroczystość w zakresie artystycznym uświetniała kapela ludowa „Siemiechowanie” działająca przy OSP Siemiechów.